rasyonel

listen to the pronunciation of rasyonel
Турецкий язык - Английский Язык
rational

Let's try to be rational. - Rasyonel olmaya çalışalım.

Numbers that can be expressed as fractions of two whole numbers are called rational numbers. - İki tam sayının kesirleri olarak ifade edilebilen sayılar, rasyonel sayılar olarak adlandırılır.

rationalist
rationalistic
efficient
rationale
rasyonel sayı
rational number
rasyonel bir şekilde
rationally
rasyonel olarak
efficiently
rasyonel olmayan
surd
rasyonel olmayan sayı
surd
rasyonel sayı
math . rational number
rasyonel sayıya çevirmek
rationalize
Турецкий язык - Турецкий язык
Usa dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı
(Hukuk) Akla uygun, akla yatkın, akılcı, mantıksal, mantığa uygun
(Osmanlı Dönemi) Fr. Fls: Akla uygun, hesaplı, ölçülü, biçili
ussal
oransal
rasyonel sayı
Tam veya kesirli sayıların ortak adı
rasyonel
Избранное