protocol used by two computer systems to establish communication

listen to the pronunciation of protocol used by two computer systems to establish communication
Английский Язык - Турецкий язык

Определение protocol used by two computer systems to establish communication в Английский Язык Турецкий язык словарь

handshake
{i} anlaşma
handshake
tokalaşma

Ben masonların gizli bir tokalaşması olduğunu duydum. - I hear the Freemasons have a secret handshake.

Kulübümüzün gizli bir tokalaşması var. - Our club has a secret handshake.

handshake
el sıkma

Tom'un çok güçlü bir el sıkması var. - Tom has a very strong handshake.

handshake
{f} anlaş
handshake
{i} toka

Kulübümüzün gizli bir tokalaşması var. - Our club has a secret handshake.

Ben masonların gizli bir tokalaşması olduğunu duydum. - I hear the Freemasons have a secret handshake.

handshake
{i} el sıkışma

Kulübümüzün gizli el sıkışması var. - Our club has a secret handshake.

Onun el sıkışması çok güçlü. - His handshake is too strong.

handshake
{f} tokalaş

Sıkı bir tokalaşmayla ayrıldılar. - They parted with a firm handshake.

Ben masonların gizli bir tokalaşması olduğunu duydum. - I hear the Freemasons have a secret handshake.

handshake
Öntanışma
Английский Язык - Английский Язык
handshake
protocol used by two computer systems to establish communication

  Расстановка переносов

  pro·to·col used by two com·put·er systems to es·tab·lish com·mu·ni·ca·tion

  Турецкое произношение

  prōtıkôl yuzd bay tu kımpyutır sîstımz tı istäblîş kımyunıkeyşın

  Произношение

  /ˈprōtəˌkôl ˈyo͞ozd ˈbī ˈto͞o kəmˈpyo͞otər ˈsəstəmz tə ēˈstabləsʜ kəˌmyo͞onəˈkāsʜən/ /ˈproʊtəˌkɔːl ˈjuːzd ˈbaɪ ˈtuː kəmˈpjuːtɜr ˈsɪstəmz tə iːˈstæblɪʃ kəˌmjuːnəˈkeɪʃən/

  Слово дня

  gestalt
Избранное