plural form of constructed language

listen to the pronunciation of plural form of constructed language
Английский Язык - Английский Язык
constructed languages
plural form of constructed language

  Расстановка переносов

  plu·ral form of constructed lan·guage

  Турецкое произношение

  plûrıl fôrm ıv kınstrʌktıd länggwıc

  Произношение

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv kənˈstrəktəd ˈlaɴɢgwəʤ/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv kənˈstrʌktəd ˈlæŋɡwəʤ/

  Слово дня

  retrograde
Избранное