plural form of constructed language

listen to the pronunciation of plural form of constructed language
Englisch - Englisch
constructed languages
plural form of constructed language

  Silbentrennung

  plu·ral form of constructed lan·guage

  Türkische aussprache

  plûrıl fôrm ıv kınstrʌktıd länggwıc

  Aussprache

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv kənˈstrəktəd ˈlaɴɢgwəʤ/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv kənˈstrʌktəd ˈlæŋɡwəʤ/

  Wort des Tages

  anchorite
Favoriten