plural form of constructed language

listen to the pronunciation of plural form of constructed language
İngilizce - İngilizce
constructed languages
plural form of constructed language

  Heceleme

  plu·ral form of constructed lan·guage

  Türkçe nasıl söylenir

  plûrıl fôrm ıv kınstrʌktıd länggwıc

  Telaffuz

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv kənˈstrəktəd ˈlaɴɢgwəʤ/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv kənˈstrʌktəd ˈlæŋɡwəʤ/

  Günün kelimesi

  stiggins