ortada

listen to the pronunciation of ortada
Турецкий язык - Английский Язык
obvious

It is obvious that his condition has not worsened. - Durumun daha kötüye gitmediği ortada.

In retrospect, it may seem obvious that we shouldn't have been burning our trash so close to our house. - Geçmişe bakıldığında, çöplerimizi evlerimize çok yakın yakmamamız gerektiği apaçık ortadadır.

apparent
exposed

The hill is exposed, with no trees. - Tepe ortada, ağaçsız.

Now everything's exposed. - Şimdi her şey ortada.

evidentiary
evident

It was evident to all of us that he was innocent. - Masum olduğu hepimiz için ortadaydı.

It's evident that human behaviour is more dangerous for the environment than radiation. - Apaçık ortadadır ki, insan davranışları çevre için radyasyondan daha tehlikelidir.

in between
between
1. in the middle. 2. in public, publicly. 3. evident, obvious
in the middle

The truth lies somewhere in the middle. - Gerçek ortada bir yerde yatıyor.

The truth lies in the middle. - Gerçek ortada yatıyor.

evidential
betwixt
clear

A cup of coffee cleared up my headache. - Bir fincan kahve, baş ağrımı ortadan kaldırdı.

a) in the middle b) clear, obvious, evident, self-evident, apparent, patent, palpable
halfway
explicit
abroad
manifest
palpable
(Bilgisayar) center
(Bilgisayar) middle

The truth lies somewhere in the middle. - Gerçek ortada bir yerde yatıyor.

Fold the paper in the middle. - Kağıdı ortadan katla.

in view
indecisive
overt
centrality
demonstrable
borderline
in evidence
indeterminate
patent
orta
{s} central

Ski jumping is popular in Nordic countries and Central Europe. - Kayakla atlama İskandinav ülkeleri ve Orta Avrupa'da popülerdir.

Tom wanted to visit Central America. - Tom Orta Amerika'yı ziyaret etmek istedi.

orta
{i} medium

I like my steak medium. - Bifteğimi orta büyüklükte severim.

I like my steak cooked medium rare. - Bifteğimi orta pişmiş severim.

orta
mean

Tom doesn't have a mean bone in his body. - Tom bedeninde ortalama bir kemiğe sahip değil.

This does not mean that they have nothing in common with other peoples. - Bu, onların diğer insanlarla ortak bir şeyi olmadığı anlamına gelmez.

orta
middle

The middle finger is the longest. - En uzun parmak orta parmaktır.

Don't speak in the middle of a lesson. - Dersin ortasında konuşma.

orta
mid

The middle finger is the longest. - En uzun parmak orta parmaktır.

That place is in the middle of nowhere. - O yer hiçbir yerin ortasında değildir.

ortada bir şeyler dönüyor
something in the air
ortada bırakma
exposure
ortada bırakmak
to leave (someone) in the lurch, leave (someone) in a difficult situation
ortada bırakmak
expose
ortada fol yok yumurta yokken
(Konuşma Dili) for no apparent reason whatsoever
ortada kalmak
to be in a fix
ortada kalmak
1. to be left without house or home, be left homeless. 2. to be caught in the middle (when two of one's friends are quarreling with each other)
ortada olan
unashamed
ortada olma
conspicuousness
ortada olma
conspicuity
ortada olma
being in the middle
ortada olmak
be evidentiary of
ortada olmak
be evidential of
orta
moderate

Moderate exercise will refresh both mind and body. - Orta dereceli egzersiz hem aklımızı hem bedenimizi tazeler.

Moderate exercise in the evening helps induce sleep. - Akşamları orta derecede egzersiz uyumaya yardım eder.

Orta
(Tıp) medius
orta
mediocre
orta
{i} midst

The dark night of the soul is death in the midst of life. - Ruhun karanlık gecesi hayatın ortasındaki ölümdür.

He fainted in the midst of his speech. - Konuşmasının ortasında bayıldı.

orta
center

The skyscraper is in the center of the city. - Gökdelen şehrin ortasındadır.

You hit the center of the target. - Hedefin ortasından vurdun.

orta
centre point
orta
indifferent
orta
in-between
orta
(Dilbilim) half open
orta
normal

His normal position is third baseman. - Onun normal pozisyonu üçüncü orta saha oyuncusu.

I thought that my girlfriend was normal, but she turned out to be a succubus! - Kız arkadaşımın normal olduğunu düşündüm ama onun bir şeytan olduğu ortaya çıktı.

orta
mid-

He's going through a mid-life crisis. - Bir orta-yaş krizine giriyor.

Hazelnuts are harvested in mid-autumn. - Fındık sonbaharın ortasında hasat edilir.

orta
center point
orta
med

The Medieval Era gave way to the Renaissance. - Orta çağ Rönesansa yol açtı.

Is early medieval glass production a continuation of Roman glass technology? - Erken Ortaçağ cam üretimi Roma cam teknolojisinin bir devamı mıdır?

orta
counter
orta
cross-ball
orta
(Meteoroloji) mediocris
orta
intermediate

Intermediate and advanced language courses are given in the language being learned. - Orta ve ileri dil kursları öğretilen dilde verilir.

She can't put together three words in Spanish, and she claims she's intermediate. - İspanyolca üç kelimeyi bir araya getiremiyor, ve orta düzey olduğunu iddia ediyor.

orta
centre
orta
fair
orta
medial
orta
median
orta
centro-
orta
fair to middling
orta
tolerable
orta
average

He will get an average mark at best. - En iyi halde ortalama bir not alacak.

What is the average height of the players? - Oyuncuların boy ortalaması nedir?

orta
middling
orta
media
orta
midpoint
orta
mezzo
açıkça ortada olmak
to be clearly obvious
gün gibi aşikâr/ortada
clear as day / clear
orta
of medium
orta
ın the middle
orta
the middle
gün gibi ortada
as clear as daylight
gün gibi ortada
as clear as day
gün gibi ortada
clear as day
gün gibi ortada
clear as daylight
gün gibi ortada
obvious, evident, clear as a day
kabak gibi ortada olma
flagrancy
orta
phys. place, locus, field
orta
intermediary
orta
mesial
orta
inbetween
orta
moderate; average, middling
orta
secondary

He attended only secondary school. - O sadece ortaokula devam etti.

I am a teacher in the secondary school. - Ben ortaokulda bir öğretmenim.

orta
passable
orta
in between
orta
{i} C
orta
bosom
orta
intermediate , medium
orta
centre [Brit.]
orta
mesne
orta
mediate
orta
middle, middle part, central part
orta
meso

The earliest civilizations arose in Mesopotamia. - En eski uygarlıklar Mezopotamya'da ortaya çıktı.

What makes you think the Middle East is more important than Mesoamerica, for instance? - Örneğin Orta Doğu'nun Orta Amerika'dan daha önemli olduğunu sana düşündürten şey ne?

orta
middle, central (thing)
orta
center,centre
orta
midway
orta
ides
orta
middle, centre; central; average, medium, middle, middling; intermediate; moderate, tolerable; mediocre, indifferent
orta
centripetal
suçun apaçık ortada olması
flagrancy
tam ortada
bang in the middle
ölüsü ortada kalmak
for (someone's) body not to be claimed by anyone
Турецкий язык - Турецкий язык
Görünür yerde, göz önünde
Sonucu belli olmayan (karşılaşma)
Orta
midi
Orta
(Osmanlı Dönemi) VASÎT
Orta
(Osmanlı Dönemi) CEVŞ
Orta
vasat
orta
İçinde, arasında
orta
İyi ile kötü arasındaki durum, hâl
orta
Eğitimde zayıf ile iyi arasındaki derece
orta
Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre
orta
Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen
orta
Her iki yanda kendi türünden eşit sayıda nesneler bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat
orta
Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu
orta
Orantı
orta
Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm
orta
Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer
orta
Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner
orta
Görünür, algılanır durum: "Moralinin, inadının, zaman zaman da aşırı ataklığının nedeni ortadadır."- H. Taner
orta
Her iki yanda kendi türünden eşit sayıda nesneler bulunan
orta
Topluluk içinde, arasında
orta
İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat
orta
Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer
orta
Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş
orta
Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin. İyi ile kötü arasındaki durum, hâl
orta
Yeniçeri ocağında tabur
orta
Görünür, algılanır durum
ortada
Избранное