onun için

listen to the pronunciation of onun için
Турецкий язык - Английский Язык
so
that's why
accordingly
for that reason
therefor
1. for him/her/it. 2. for that reason, on account of that, as a result (of that)
for that reason, that's why
for him

Mr White appeared for him in court. - Bay White onun için mahkemeye çıktı.

One who wakes up late, for him, there may not be enough bread. - Her kim geç kalkarsa, onun için, yeterli ekmek olmayabilir.

there for

The question is who will go there for him. - Sorun onun için oraya kimin gideceğidir.

You need to be there for her. - Onun için orada olman gerekiyor.

therefore
so that

The patient was quite beyond help, so that the doctors could do no more. - Hasta yardım almanın ötesindeydi, onun için doktorlar daha fazlasını yapamadı.

onun için çocuk oyuncağı
that's jam for him
onun için üzülmek
(Konuşma Dili) have pity on someone
onun için üzülmek
(Konuşma Dili) have compassion for someone
onun iyiliği için
for its own sake
Турецкий язык - Турецкий язык
binaenaleyh
onun için
Избранное