of or consisting of fat, fatty

listen to the pronunciation of of or consisting of fat, fatty
Английский Язык - Турецкий язык

Определение of or consisting of fat, fatty в Английский Язык Турецкий язык словарь

adipose
adipoz
adipose
yağlı
adipose
{s} yağ
adipose
etin yağlı tarafı
adipose
etin yağına ait
adipose
(Tıp) Yağ dokusundaki hücrelerde bulunan yağ
adipose
(Tıp) Yağlı, şişman
adipose
hayvansal yağlar içeren
adipose
(Tıp) Yağa ait, adipoz
adipose
{s} yağlı (vücut)
Английский Язык - Английский Язык
{s} adipose
of or consisting of fat, fatty
Избранное