korkut

listen to the pronunciation of korkut
Турецкий язык - Английский Язык
{f} frightened

The voices coming from the jungle frightened the explorers. - Ormandan gelen sesler kaşifleri korkuttu.

The thunder frightened the students. - Gök gürültüsü öğrencileri korkuttu.

frighten

The thunder frightened the students. - Gök gürültüsü öğrencileri korkuttu.

The fury of the storm frightened the children. - Fırtınanın hiddeti çocukları korkuttu.

{f} dismay
{f} frightening

You're really frightening me. - Beni gerçekten korkutuyorsun.

Is bungee jumping frightening or fun? - Bangi atlama korkutucu mu yoksa eğlenceli mi?

{f} startling
{f} horrified
{f} dismaying
{f} horrifying
horrify
{f} scared

The animals were scared by the thunder. - Hayvanlar gök gürültüsü tarafından korkutuldular.

She was scared by the big earthquake. - Büyük bir deprem tarafından korkutuldu.

intimidate

Don't let Tom intimidate you. - Tom'un gözünü korkutmasına izin verme.

It's no use trying to intimidate me. - Gözümü korkutmaya çalışmanın faydası yok.

{f} startled

I'm sorry if I startled you. - Seni korkuttuysam üzgünüm.

Tom is easily startled. - Tom kolayca korkutuluyor.

{f} scare

When I was little, I wanted to have a pet brown bear to scare my neighbors. - Ben çocukken, komşuları korkutmak için bir evcil kahverengi ayım olsun istedim.

I didn't mean to scare you. - Seni korkutmak istemedim.

startle

I'm sorry if I startled you. - Seni korkuttuysam üzgünüm.

It might startle them. - Bu onları korkutabilir.

terrify

Sami was terrifying the girls. - Sami kızları korkutuyordu.

That was enough to terrify anyone. - O herkesi korkutmak için yeterliydi.

dismayed
overawe
spook

Something must've spooked him. - Bir şey onu korkutmuş olmalı.

I didn't mean to spook you. - Seni korkutmak istemedim.

terrorize
dede korkut
dada gorgud
dede korkut
dede qorqut
dede korkut destanı
dada gorgud epic
Турецкий язык - Турецкий язык
Büyük dolu tanesi
korkut boratav
Uluslararası Sömürü ve Türkiye, Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm, Türkiye iktisat Tarihi, Türkiye'de Devletçilik gibi yapıtlarıyla tanınmış iktisatçımız
korkut
Избранное