kararlılık

listen to the pronunciation of kararlılık
Турецкий язык - Английский Язык
determination

Determination is a key to success. - Kararlılık başarı için bir anahtardır.

Tom had a look of determination on his face. - Tom'un yüzünde bir kararlılık ifadesi vardı.

stability
resolution
determination, resolution; stability, consistency, consistence
decisiveness

The fundamental character traits of this woman were pride, decisiveness, and courage. - Bu kadının temel karakter özellikleri gurur, kararlılık ve cesaretti.

Tom lacks decisiveness. - Tom kararlılıktan yoksun.

fixity
insistence
inflexibility
singleness
equipoise
immovability
singleness of purpose
resolution, determination
ballast
strenght of purpose
doggedness
decision
stableness
resoluteness
(Hukuk) stability, determination, consistency
steadiness
flatness
assertiveness
(Askeri) stationary
purpose
consistency
resolve
commitment
will power

It takes will power to give up smoking. - Sigarayı bırakmak kararlılık gerektirir.

consistence
tenacity
grit
insistency
guts
heart
shall
resolute
{i} stoutness
karar
decision

My decision to study abroad surprised my parents. - Yurtdışında okuma kararım ebeveynlerimi şaşırttı.

Let's leave the decision to our teacher. - Kararı öğretmenimize bırakalım.

karar
{i} judgment

I made a snap judgment. - Bir gıyabi karar verdim.

I cannot render a judgment on that. - Bu konuda bir karar veremiyorum.

kararlılık durumu
stationary state
kararlılık katsayısı
stability factor
karar
determination

It requires just a little determination. - Bu sadece biraz kararlılık gerektirir.

Tom has strong determination. - Tom'un güçlü bir kararlılığı var.

karar
{i} verdict

Tom felt great relief after the verdict was read. - Karar okunduktan sonra Tom büyük bir rahatlama hissetti.

Has the jury reached a verdict? - Jüri bir karara vardı mı?

karar
decision, resolution; judgement, sentence, finding, decree; stability, constancy; proper degree, reasonable degree; reasonable, decent
karar
vote

Anxious for a quick decision, the chairman called for a vote. - Hızlı bir karar için endişeli olduğundan, başkan bir oy için çağrıda bulundu.

Tom was unable to decide who he should vote for. - Tom kime oy vermesi gerektiğine karar veremedi.

karar
{i} conclusion

That's your conclusion, not mine. - O, benim değil senin kararın.

Tom and Bill arrived at the conclusion independently of each other. - Tom ve Bill birbirlerinden bağımsız olarak karara vardılar.

karar
ordinance
karar
sentence

I've decided to write 20 sentences on Tatoeba every day. - Her gün Tatoeba'da 20 tane cümle yazmaya karar verdim.

I decided to write 20 sentences a day on Tatoeba. - Tatoeba'da günde 20 tane cümle yazmaya karar verdim.

düzgün kararlılık
uniform stability
karar
reasonable degree
karar
(Latin) decretum
karar
dijudication
karar
injunction
karar
(Kanun) claim
karar
proper degree
karar
(Ticaret) declaration
karar
find
karar
(Latin) sententia
karar
constancy
karar
reasonable
karar
(Latin) judicatum
karar
(Kanun) ministerial
karar
decent
karar
(Ticaret) agreement
karar
(Kanun) rule
karar
adjudication
karar
settlement
karar
darken

Suddenly, the clouds darkened the sky. - Aniden bulutlar gökyüzünü kararttı.

The sky suddenly began to darken. - Gökyüzü aniden kararmaya başladı.

karar
{f} darkening
karar
{f} dim

Could you dim the lights a little? - Işıkları biraz karartır mısın?

They're dimming the lights. The play is about to begin. - Onlar ışıkları karartıyorlar. Oyun başlamak üzere.

karar
arbitrament
karar
become overcast
karar
resolve

They resolved to work harder. - Daha sıkı çalışmaya karar verdiler.

He made a resolve to stop smoking. - O, sigara içmeyi bırakmak için karar verdi.

karar
fiat
karar
decision making
karar
decide for
karar
in decision
karar
take decisions
karar
deciding on
karar
decision to
karar
making decisions
karar
decided on
karar
made the decision
karar
{i} decree
karar
overcast
karar
perpetuity
karar
{i} decider
karar
estimate, approximation
karar
proper degree, acceptable limit
karar
finding

We're finding it difficult deciding on which one to buy. - Hangisini alacağımıza karar vermeyi zor buluyoruz.

I'm finding it difficult deciding on which one to buy. - Hangisini alacağıma karar vermeyi zor buluyorum.

karar
{i} holding
karar
(Hukuk) award, decision, ruling, resolution, assessment, conclusion
karar
stability, predictability
karar
award
karar
judgement [Brit.]
karar
resolution

The resolution that a new road be built was passed. - Yeni bir yol inşa edilmesi kararı kabul edildi.

Were the sun to rise in the west, she would not change her resolution. - Güneş batıdan doğsada, o kararından vazgeçmez.

karar
just right, neither too little nor too much
karar
judg(e)ment
karar
doom
karar
sense

It doesn't make much sense to me, but Tom has decided not to go to college. - Bana pek mantıklı gelmiyor fakat Tom koleje gitmemeye karar verdi.

Living the kind of life that I live is senseless and depressing. - Benimki gibi bir hayat yaşamak manasız ve iç karartıcı.

karar
{i} judgement

The judgement was impeccable. - Mahkeme kararı hatasızdı.

Quick judgements are dangerous. - Hızlı kararlar tehlikelidir.

karar
fixity
karar
classical Turkish mus. a return to the original mode
karar
darkened

Suddenly, the clouds darkened the sky. - Aniden bulutlar gökyüzünü kararttı.

The air was darkened by the smoke. - Hava duman tarafından karartıldı.

siyasi kararlılık
(Politika, Siyaset) political determination
Турецкий язык - Турецкий язык
Kararlı olma durumu, istikrar
Kararlı olma durumu, istikrar: "Devlet, özel teşebbüslerin ... sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlilik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır."- Anayasa
(Hukuk) İSTİKRAR

İstikrar, malumunuz üzere, muvaffakiyetin anahtarıdır. - Kararlılık, bildiğiniz gibi, başarının anahtarıdır.

İstikrar başarının anahtarıdır. - Kararlılık başarının anahtarıdır.

KARAR
(Osmanlı Dönemi) Mahkemece verilen son söz ve neticeye bağlama
KARAR
(Osmanlı Dönemi) Ayakları kısa ve çirkin yüzlü bir cins koyun
KARAR
(Osmanlı Dönemi) Gitmeyip kalmak
KARAR
(Osmanlı Dönemi) Anlaşılan ve sabit hâle gelen son karar sözü
KARAR
(Osmanlı Dönemi) Değişmez hâle gelmek
KARAR
(Osmanlı Dönemi) Ne az ne çok olan tam ölçü. Ölçülülük
KARAR
(Osmanlı Dönemi) Dolanmak
KARAR
(Osmanlı Dönemi) Sabit ve sakin olmak
KARAR
(Osmanlı Dönemi) Oturaklı yer. Sâkin olacak yer
Karar
(Osmanlı Dönemi) KURR
Karar
hüküm
karar
Türk Müziğinde, taksim yaparken ana makama döznüş
karar
Tam ölçüsünde, ne az ne çok
karar
Değişmez olma
karar
Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı: "Kararımı biradere pek güçlükle kabul ettirdim."- R. N. Güntekin
karar
Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş
karar
Türk Müziğinde taksim yaparken ana makama dönüş
karar
Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı
karar
Tartışılarak verilen kesin yargı
karar
Bu yargıyı bildiren belge
karar
Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı
karar
Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik
kararlılık
Избранное