kalıcı

listen to the pronunciation of kalıcı
Турецкий язык - Английский Язык
lasting

The scenery of the Alps left a lasting impression on me. - Alplerin manzarası bende kalıcı bir izlenim bıraktı.

This book left a lasting impression on her. - Bu kitap onun üzerinde kalıcı bir izlenim bıraktı.

permanent

Please give me your permanent address. - Lütfen bana kalıcı adresinizi verin.

A permanent costs extra. - Kalıcılık ekstra bir maliyettir.

persistent

Tom is very persistent, isn't he? - Tom çok kalıcı, değil mi?

perennial
consistent
permanent, lasting, perpetual, resident
(Hukuk) indelible
nonvolatile , permanent
residual
stable
lingering
perdurable
permanent, lasting
long lasting
{s} abiding
indwelling
(Bilgisayar) modal
durable
resident
(İnşaat) plastik
remaining
nonviolatile
perpetual
relict
enduring
(Mukavele) standing
kalıcı (izlenim/etki)
indelible
kalıcı görüntü
(Teknik,Televizyon) persistence
kalıcı hale getirmek
to make it permanentsustainpreserveretain
kalıcı apre
permanent finish
kalıcı arkadaş
steady
kalıcı bellek
nonvolatile memory, permanent memory, permanent storage
kalıcı biçimde
consistently
kalıcı görüntü
afterglow
kalıcı hata
permanent error
kalıcı izlenim
lasting impression
kalıcı olarak
permanently

You're still young, but not permanently. - Hala gençsin ama kalıcı olarak değil.

Hostilities permanently ceased. - Düşmanlıklar kalıcı olarak durdu.

kalıcı olarak
perennially
kalıcı olarak yerleşmek
dig in
kalıcı plise
permanent crease
kalıcı program
resident program
kalıcı yordam
resident routine
akılda kalıcı
catchy

The company has a catchy slogan. - Şirketin akılda kalıcı bir sloganı var.

This is a really catchy song. - Bu gerçekten çok akılda kalıcı bir şarkı.

kal
{f} remain

Words fly away, the written remains. - Söz uçar, yazı kalır.

How long will you remain in London? - Londra'da ne kadar kalacaksın?

kal
{f} remaining

Let's quickly finish the remaining work and go out for some drinks. - Kalan işi çabucak bitirelim ve dışarı biraz içmeye gidelim.

There were few students remaining in the classroom. - Sınıfta kalan çok az sayıda öğrenci vardı.

kal
{f} staying

I'm now staying at my uncle's. - Şu an amcamın evinde kalıyorum.

A man named George was staying at a hotel. - George adında bir adam bir otelde kalıyordu.

kal
{f} stay

I can't stay here forever. - Sonsuza dek burada kalamam.

I want to stay here longer. - Burada daha uzun kalmak istiyorum.

kal
hover over
kal
devolve
akılda kalıcı
memorable
akılda kalıcı bölümler
highlights
akılda kalıcı olmayan
slippery
hatırda kalıcı sahneler
highlights
kal
word, talk
kal
snub
kal
remains

He remains loyal to his principles. - O, prensiplerine sadık kalıyor.

Words fly away, the written remains. - Söz uçar, yazı kalır.

savaşa kalıcı çözüm
(Politika, Siyaset) permanent end to fighting
yarı kalıcı
semi permanent
yarı kalıcı boya
semi permanent color
Английский Язык - Английский Язык

Определение kalıcı в Английский Язык Английский Язык словарь

kal
Era
kal
Strife
Английский Язык - Турецкий язык

Определение kalıcı в Английский Язык Турецкий язык словарь

KAL
(Askeri) kritik unsurlar listesi (key assets list)
kalıcı
Избранное