kısmak

listen to the pronunciation of kısmak
Турецкий язык - Английский Язык
cut down on
{f} reduce
tighten
narrow
retrench
to reduce, lessen; to shorten
curtail
to lower (one's voice, the volume of sound); to turn down (a lamp, a light)
skimp
(for an animal) to lower (its ears)
choke back
economize
draw in
to turn sth down; (göz) to screw up, to narrow; to shorten, to cut sth back" " kısaltmak; to reduce, to curtail, to cut sth back, to cut back (on sth); to skimp, to scamp
ax
choke
depress
(gaz vb.) throttle
soften
put down
pare
throttle down
(for a dog) to tuck (its tail) (between its legs)
(gaz vs.) turn down
pinch
to cut (expenses)
axe
to narrow (the eyes)
scrimp
abridge
check
pare down
qualify
diminish
cut back
attenuate
stint
choke off
screw up
lower
shorten
trim
lessen
turn something down
boil down
cut

We have to cut down our monthly expenses. - Aylık giderlerimizi kısmak zorundayız.

They will have to cut down their expenses. - Giderlerini kısmak zorunda kalacaklar.

cut down

They will have to cut down their expenses. - Giderlerini kısmak zorunda kalacaklar.

We have to cut down our monthly expenses. - Aylık giderlerimizi kısmak zorundayız.

constrict
dip
squeeze
dock
kısma
{i} throttling
kıs
{f} muffle
kıs
turn down

Would you please turn down the TV? - Lütfen televizyonu kısar mısın?

Please turn down the radio. - Lütfen radyonun sesini kıs.

kısma
(Çevre) quenching
kısma
(Sinema) fading
masraf kısmak
cut down
masraf kısmak
reduce
kıs
{f} throttle
kıs
{f} throttling
kısma
curtailment
kısma
pinching
kısma
aliquots
kısma
muting
maliyeti kısmak
cut down on costs
maliyeti kısmak
cut the cost
bütçe kısmak
cut the budget
dizginini çekmek/kısmak
to tighten the reins on, rein (someone) in, clamp down on
farları kısmak
dip
gagasını kısmak
to keep one's trap shut
gagayı kısmak
slang to stop talking, shut one's trap
gemini kısmak
to rein (someone) in, restrain (someone)
kulaklarını kısmak
(for an animal) to lay back its ears
kuyrukunu kısmak
1. to tuck its tail between its legs. 2. (Konuşma Dili) to be cowed, tuck one's tail
kuyruğunu kısmak
to catch sb by the tail
kıs
scrimp
kıs
retrench
kısma
ax
kısma
shutoff
kısma
pinching; choking; reducing
kısma
attenuation
kısma
reducing
kısma
{i} axe
kısma
retrenchment
masrafları kısmak
tighten the purse strings
paradan kısmak
pinch and scrape
sesini kısmak
to lower the volume of, turn down (a radio, television, etc.)
sesini kısmak
mute
sesini kısmak
to turn sth down
surdin ile kısmak
mute
Турецкий язык - Турецкий язык
Lamba ışığını azaltmak
Sıkıştırmak: "Birden susan köpek kuyruğunu bacaklarının arasına kıstı."- Ö. Seyfettin
Ezmek, büzmek, daraltmak: "Omuzlarını kısar, ellerini cebinden çıkarır, atar ağzından sigarasını."- S. F. Abasıyanık
Azaltmak
Para, masraf vb. zzaltmak: "Kes üç kuruş ekmekten / Beş kuruş etten kıs."- B. Necatigil
Biraz kapamak
Pintilik etmek
Verilen hak ve özgürlüklerin sınırını daraltmak
Gözü biraz kapamak: "Adam göz kapaklarını kısarak bir hesapladı."- N. Cumalı
Işığını azaltmak
Azaltmak, alçaltmak
Sıkıştırmak
Ezmek, büzmek, daraltmak
büzmek
KIS
(Osmanlı Dönemi) Kıyas et, buna benzet, bununla ölç! mânalarına gelir ve bazı tâbirlerde geçer. Meselâ: Ve kıs ala hâzâ: Bunun üzerine kıyas et
kısma
Kısmak işi
kısmak
Избранное