köp

listen to the pronunciation of köp
Турецкий язык - Английский Язык
much

Mac is my friend. He likes dogs very much. - Mac, benim arkadaşım. O, köpekleri çok sever.

It wasn't much of a bridge. - Büyük bir köprü değildi.

very

When a dog is very hungry, it devours its food. - Bir köpek çok aç olduğu zaman, yemeğini bir çırpıda bitirir.

I like dogs very much. - Ben köpekleri çok severim.

lot

Tom's dog barks a lot. - Tom'un köpeği çok havlar.

Tom knows a lot about dogs. - Tom'un köpekler hakkında çok bilgisi var.

many

Many of the dogs are alive. - Köpeklerin çoğu yaşıyor.

There are many bridges in this city. - Bu şehirde birçok köprü vardır.

Турецкий язык - Турецкий язык
Kağnı arabasında bir parça
Kağnılarda öküzün kuyruğunun altına gelen tahta
köp
Избранное