in itself

listen to the pronunciation of in itself
Английский Язык - Турецкий язык
başlı başına
özünde
bağımsız olarak
(Felsefe) kendinde

Güzellik kendinde güzeldir. - Beauty is beautiful in itself.

bizatihi
kendisi
kendi içinde

İskambil oynamak kendi içinde zararlı değildir. - Playing cards is not in itself harmful.

Teknoloji insanlığa hizmet etmedikçe kendi içinde anlamsızdır. - Technology is in itself meaningless unless it serves mankind.

başlıbaşına
aslında

Yarışma aslında ne iyi ne de kötü. - Competition is neither good nor evil in itself.

Rekabet aslında ne iyi ne de kötü. - Competitiveness is neither good nor bad in itself.

by itself
kendi kendine

Sen sadece kapının önünde durmak zorundasın. O kendi kendine açılacak. - You have only to stand in front of the door. It will open by itself.

Deniz kendi kendine derinleşecek. - The sea will turn deep by itself.

by itself
(yardım görmeden) kendi başına: That cat can open the window by itself. O kedi pencereyi kendi başına açabilir
by itself
kendiliğinden: The
Английский Язык - Английский Язык
by itself
in itself

  Расстановка переносов

  in it·self

  Турецкое произношение

  în îtself

  Произношение

  /ən ətˈself/ /ɪn ɪtˈsɛlf/

  Видео

  ... Your car might drive itself to the repo yard. Or your high-rise apartment building may switch ...
  ... interact with the map itself, making ...

  Слово дня

  acumen
Избранное