in advance

listen to the pronunciation of in advance
Английский Язык - Турецкий язык
önceden

Soruları önceden hazırlamak senin yararına olur. - It would be to your advantage to prepare questions in advance.

Siz de ona önceden söyleyebilirsiniz. - You may as well say it to him in advance.

peşin

Kaça mal olacağını ona peşinen sorsan iyi olur. - You had better ask him in advance how much it will cost.

Peşin ödemek zorundasın. - You must pay in advance.

peşin olarak

Biletler peşin olarak 30 dolar ya da gösteri gününde 35 dolar. - Tickets are $30 in advance, or $35 on the day of the show.

Peşin olarak ödemek zorundayız. - We have to pay in advance.

ileride
peşin ödeme

Peşin ödememi ister misiniz? - Do you want me to pay in advance?

Kiranı peşin ödemelisin. - Pay your rent in advance.

ileride peşin olarak
(Konuşma Dili,Ticaret) avans olarak
zamanından önce
önünde
şimdiden

I would be glad if you could send me the photos. Thank you in advance.

Yardımınız için şimdiden teşekkür ediyorum. - Thank you in advance for your help.

Ona yapabileceğin herhangi bir yardım için şimdiden size teşekkür etmek istiyorum. - I would like to thank you in advance for any help that you are able to give her.

önce

Lütfen yokluğunuzu önceden bana bildiriniz. - Please inform me of your absence in advance.

O, işini bir saat önce bitirdi. - She finished her work an hour in advance.

önde
before
(İnşaat) önce

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemeliyim. - Before going to work in Paris, I must brush up on my French.

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemeliyim. - Before going to study in Paris, I must brush up on my French.

before
den önce
before
daha önce

Filmi daha önce gördüğüm için televizyonu kapattım. - I turned off the TV because I had seen the movie before.

Daha önce İngilizce bir konuşma yaptın mı? - Have you made a speech in English before?

before
karşı

Daha önce o kızla karşılaştım. - I've met that girl before.

O, efendisinin öfkesi karşısında geri çekildi. - He recoiled before his master's anger.

before
cephesinde
before
önde

John mesleğini ailesinden daha önde tutar. - John puts his career before his family.

before
tercihen
before
mek yerine
before
evvelce

Evvelce sarhoş oldum; daha da çok olacak gibiyim. - I've been drunk before and likely will get drunk many more times.

before
önceden

Sana önceden bildireceğim. - I'll let you know beforehand.

Biz önceden aperatifleri hazırladık. - We prepared snacks beforehand.

before
önünde

Düzinelerce insan istasyonun önünde toplandı. - Dozens of people gathered before the station.

Bir gün hayatın gözlerinin önünde hızla akıp gidecektir. Emin ol, izlemeye değer. - One day your life will flash before your eyes. Make sure it's worth watching.

in advance to
ilerlemek için
in advances
gelişmelerin
ın advance
ilerlemek
be in advance
önde olmak
before
-den önce
before
önden
before
{e} önüne

Sami, çocuklarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koydu. - Sami put the needs of his children before his own needs.

Adının önüne bir haç yap. - Make a cross before your name.

before
{e} karşısında

O, efendisinin öfkesi karşısında geri çekildi. - He recoiled before his master's anger.

before
mektense
before
{e} ilerisinde
before
önünde, cephesinde. edat
Английский Язык - Английский Язык
before
Beforehand; in front
situated ahead or going before; "an advance party"; "at that time the most advanced outpost was still east of the Rockies"
Feature denoting that a payment is due before or at the inception of a payment period
ahead of time, earlier than expected
ahead of time; in anticipation; "when you pay ahead (or in advance) you receive a discount"; "We like to plan ahead"; "should have made reservations beforehand"
beforehand
in advance of
Before; ahead of

He travelled in advance of his master, making the necessary arrangements.

in advance of
ahead of; in front of
in advance

  Расстановка переносов

  in ad·vance

  Турецкое произношение

  în ıdväns

  Произношение

  /ən ədˈvans/ /ɪn ədˈvæns/

  Этимология

  [ 'in, &n, &n ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Old High German in in, Latin in, Greek en.

  Общие Словосочетания

  in advance of

  Видео

  ... huge advance in search technology. ...
  ... the other team will not advance the ball past mid court. ...

  Слово дня

  hors de combat
Избранное