içermeyen

listen to the pronunciation of içermeyen
Турецкий язык - Английский Язык
not including
less
sans
quit
içer
{f} included

The list included Tom. - Liste Tom'u içeriyordu.

The exam included mathematics, physics and chemistry. - Sınav matematik, fizik ve kimyayı içeriyordu.

içer
include

Tom's duties include raking the leaves. - Tom'un görevleri yaprakları tırmıkla toplamayı içermektedir.

This amount includes tax. - Bu tutar vergi içermektedir.

içer
involve

Parenthood involves totalitarianism. - Ebeveynlik totaliterliği içerir.

Japanese sci-fi, as in anime, involves their Buddhistic and Animistic spirituality. - Animelerde olduğu gibi Japon bilim-kurgusu onların Budist ve Animistik ruhsallığını içerir.

içer
contain

In the first years that Coca-Cola was produced, it contained cocaine. In 1914, cocaine was classified as a narcotic, after which they used caffeine instead of cocaine in the production of Coca-Cola. - Coca-Cola'nın üretildiği ilk yıllarda, o kokain içeriyordu. 1914'te, kokain bir uyuşturucu olarak gruplandırıldı ve sonra Coca-Cola'nın üretimi için kokain yerine kafein kullandılar.

His speech contained many fine phrases. - Konuşması birçok güzel cümle içeriyordu.

içer
{f} involved
içer
comprise
içer
comprising

The Kalmar Union, comprising Sweden, Denmark and Norway, broke apart in 1523. - İsveç, Danimarka ve Norveç'i içeren Kalmar Birliği, 1523'te ayrıldı.

kolesterol içermeyen
cholesterol-free
uçuş içermeyen görev
(Askeri) duty not involving flying
içermeyen
Избранное