heyecanlanmış

listen to the pronunciation of heyecanlanmış
Турецкий язык - Английский Язык
excited

Tom was excited about something. - Tom bir şeyden heyecanlanmıştı.

You must be very excited. - Sen çok heyecanlanmış olmalısın.

all of a doodah
flurried
worked up
electrified
thrilled

Tom must've been thrilled. - Tom heyecanlanmış olmalı.

Tom doesn't look thrilled. - Tom heyecanlanmış görünmüyor.

agog
heyecan
thrill

My cat is thrilled with joy when she gets fish for dinner. - Kedi akşam yemeği için balık aldığında sevinçten heyecanlandı.

We had a thrilling time at the theme park. - Biz tema parkında heyecan verici bir zaman geçirdik.

heyecan
{i} excitement

When the excitement died down, the discussion resumed. - Heyecan azalınca,tartışma devam etti.

Don't you want a little excitement? - Birazcık heyecan istemez misin?

heyecan
excitement, thrill, flutter, fluster, the jitters, kick; enthusiasm, emotion
heyecan
{i} fever

You're still feverish. - Sen hâlâ heyecanlısın.

heyecan
{i} emotion

Tom listened to what Mary had to say without showing any emotion. - Tom Mary'nin söylemek zorunda olduğu şeyi herhangi bir heyecan göstermeden dinledi.

She didn't display any type of emotion. - O herhangi tipte heyecan göstermedi.

heyecan
{i} spice
heyecan
sensation

The movie created a great sensation. - Film büyük bir heyecan yarattı.

It was an overnight sensation. - Bu bir gecelik heyecandı.

heyecan
{i} stir

The news caused a huge stir. - Haber büyük bir heyecan yarattı.

The news is creating a stir. - Haber heyecan yaratıyor.

heyecan
affect
heyecan
enthusiasim
heyecan
trepidation
heyecan
jitter
heyecan
whirl
heyecan
taking
heyecan
agitate

I feel tense and agitated when I have too much work to do. - Yapacak çok işim olduğu zaman gergin ve heyecanlı hissediyorum.

Tom was in a very agitated state. - Tom çok heyecanlı bir durumdaydı.

heyecan
ery
heyecan
spirit
heyecan
tizzy
heyecan
turn

She turned on her lover. - O, aşkını heyecanlandırdı.

He turns me on when he wears those clothes. - O, bu elbiseyi giydiği zaman beni heyecanlandırır.

heyecan
ferment
heyecan
ardour
heyecan
storm
heyecan
flutter
heyecan
buck fever
heyecan
jitters
heyecan
feeling
heyecan
scene

That's a heartwarming scene. - Bu heyecanlandırıcı bir sahne.

heyecan
flurry
heyecan
stew
heyecan
tumult
heyecan
perturbation
heyecan
excited to
heyecan
vibe
heyecan
thrill to

It's always a thrill to play with you. - Seninle oynamak her zaman bir heyecan.

aşırı heyecanlanmış
frantic
aşırı heyecanlanmış
overwrought
heyecan
{i} kick

Did you do it just for kicks? - Sadece heyecan olsun diye mi bunu yaptın?

I get a kick from diving. - Ben dalmaktan heyecan duyuyorum.

heyecan
flap
heyecan
{i} dither
heyecan
{i} springtide
heyecan
{i} glow
heyecan
exaltation
heyecan
enthusiasm

The children played in the mud with enthusiasm. - Çocuklar heyecanla çamurda oynadılar.

I don't share your enthusiasm. - Ben de senin heyecanını paylaşmıyorum.

heyecan
excitement; ardor; agitation; emotion
heyecan
fire
heyecan
commotion
heyecan
ardor
heyecan
{i} agitation
heyecan
razzle dazzle
heyecan
{i} tingle
heyecan
{i} shiver
heyecan
{i} flush
heyecan
{i} tension
heyecan
fermentation
heyecan
animation
heyecan
{i} warmth
heyecan
{i} drama

It was a dramatic moment. - Heyecan verici bir andı.

heyecan
{i} rhapsody
heyecan
{i} vibes
heyecan
the shivers
heyecan
fluster
heyecan
{i} yeast
heyecan
swivet
heyecan
ardour [Brit.]
heyecan
{i} twitter
heyecan
{i} pucker
heyecan
{i} bang
heyecan
{i} vibration
heyecan
{i} furor
heyecan
state

Tom was in a very agitated state. - Tom çok heyecanlı bir durumdaydı.

heyecan
frisson
heyecan
{i} wallop
heyecan
{i} furore
heyecan
suspense (pleasant excitement as to the outcome of a situation)
heyecan
{i} ruffle
heyecan
splash
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение heyecanlanmış в Турецкий язык Турецкий язык словарь

HEYECAN
(Osmanlı Dönemi) Coşkunluk. Coşmak
HEYECAN
(Osmanlı Dönemi) Birden bire şiddetle hislenme. Ürperme
heyecan
Coşku
heyecan
Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu
heyecanlanmış
Избранное