having interesting qualities; captivating; attractive

listen to the pronunciation of having interesting qualities; captivating; attractive
Английский Язык - Турецкий язык

Определение having interesting qualities; captivating; attractive в Английский Язык Турецкий язык словарь

fascinating
{s} büyüleyici

Bayan Yamada büyüleyici Japon masalını düz Japoncaya çevirdi. - Ms. Yamada translated the fascinating fairy tale into plain Japanese.

Büyüleyici görünüyor. - It looks fascinating.

fascinating
{s} çok ilginç, çok enteresan
fascinating
büyülenme
fascinating
büyüleyerek
fascinating
çok enteresan
fascinating
etkileyici

Benim için, tarih çok etkileyici bir konu. - For me, history is a fascinating subject.

Bu adamların nasıl hayatta kaldıklarını görmek oldukça etkileyiciydi. - It was quite fascinating to see how these men were surviving.

fascinating
{f} büyüle

Konuyu büyüleyici buldum. - I found the subject fascinating.

Venedik'in büyüleyici bir şehir olduğunu düşünüyoruz. - We think Venice is a fascinating city.

fascinating
{s} çekici

Gerçekten bu kadar çekici miyim? - Am I really that fascinating?

Английский Язык - Английский Язык
fascinating
having interesting qualities; captivating; attractive

    Расстановка переносов

    ha·ving in·ter·est·ing qualities; captivating; at·trac·tive

    Произношение

    Слово дня

    arcadian
Избранное