harici

listen to the pronunciation of harici
Турецкий язык - Английский Язык
external

Save it on the external hard drive. - Onu harici hard diskte sakla.

Tom accidentally deleted all the files on one of his external hard disks. - Tom yanlışlıkla harici hard disklerden birindeki tüm dosyaları sildi.

external, exterior, outside, outer; foreign
outside
external, exterior
exoteric
outdoor
outer
exterior
(Bilgisayar) auxiliary
exogenous
exo-
extrinsic
out

The house was cleaned inside and out. - Ev dahili ve harici temizlendi.

external to
outward
adventitious
hariç
excluding

Excluding Barack Obama, all presidents of the United States were white. - Barack Obama hariç Amerika Birleşik Devletlerinin bütün başkanları beyazdı.

This book has 252 pages, excluding illustrations. - Çizimler hariç, bu kitabın 252 sayfası var.

hariç
except

I work every day except for Sundays. - Pazar günleri hariç her gün çalışırım.

Any day will do except Monday. - Pazartesi hariç herhangi bir gün olur.

harici anten
outdoor antenna
harici gerilim
external voltage
harici
external work
harici kullanım
for external use only
harici olarak
exoterically
hariç
but

Tom seems to have packed everything but the kitchen sink. - Tom mutfak lavabosu hariç her şeyi paketlemiş gibi görünüyor.

Everyone but Tom was there. - Tom hariç herkes oradaydı.

hariç
except for

I work every day except for Sundays. - Pazar günleri hariç her gün çalışırım.

Everyone left, except for us. - Biz hariç herkes gitti.

hariç
the outside exterior, outer surface; abroad, foreign coutry, foreign place; externa; outside; excep, excepting, except for, apart from, excluding,exclusive of, with the exception of
hariç
exempt
hariç
short
hariç
abroad
hariç
external
hariç
saving
hariç
stinging
hariç
foreign country
hariç
exogenous
hariç
exclusive

Are the profits exclusive of taxes? - Kârlar vergilerden hariç mi?

This book has 252 pages exclusive of illustrations. - Bu kitabın, çizimler hariç 252 sayfası vardır.

hariç
always excepting
hariç
foreign place
konu harici
off-topic
mevzu harici
out of the question
hariç
save for
hariç
save

Man may invent anything, save for the art of being happy. - İnsan mutlu olma sanatı hariç herhangi bir şeyi icat edebilir.

Save for the cold in the hall, the gig was good. - Salondaki soğuk hariç konser iyiydi.

hariç
other than

All the essays, other than yours, were good. - Seninki hariç tüm denemeler iyiydi.

hariç
exclusive of

This book has 252 pages exclusive of illustrations. - Bu kitabın, çizimler hariç 252 sayfası vardır.

Are the profits exclusive of taxes? - Kârlar vergilerden hariç mi?

hariç
excepted
hariç
besides
hariç
exterior
Hariç
excl

This book has 252 pages exclusive of illustrations. - Bu kitabın, çizimler hariç 252 sayfası vardır.

This book has 252 pages, excluding illustrations. - Çizimler hariç, bu kitabın 252 sayfası var.

bonus harici sözleşmeler
(Politika, Siyaset) non-bonus contracts
dahili ve harici
inside and outside
dahili ve harici
abroad and at home
dahili ve harici
outside and within
hariç
except (for), with the exception of; exception of; excluded, not included, without
hariç
{e} barring
hariç
excepting
hariç
not including
hariç
outside, exterior, outer surface
hariç
but the

Tom seems to have packed everything but the kitchen sink. - Tom mutfak lavabosu hariç her şeyi paketlemiş gibi görünüyor.

hariç
bar

Excluding Barack Obama, all US presidents were white. - Barack Obama hariç bütün ABD başkanları beyazdı.

Excluding Barack Obama, all presidents of the United States were white. - Barack Obama hariç Amerika Birleşik Devletlerinin bütün başkanları beyazdı.

hariç
(Fiili Deyim ) exclusive at
hariç
without
hariç
extra
helikopter harici hava ulaştırması; yüksek güçte tanksavar patlayıcı madde
(Askeri) helicopter external air transport; high explosive antitank
kalite-harici tonaj
(Matbaacılık, Basımcılık) downgraded tonnage
masraf harici
(Ticaret) cost off top
mesai saati harici
off-hours
muhabere harici veri
(Askeri) signals external data
savaş harici askeri harekatlar
(Askeri) military operations other than war
Турецкий язык - Турецкий язык
Dışla ilgili, dıştan olan
(Osmanlı Dönemi) dışa âit, bilgi dışı
Dışla ilgili, dıştan olan: "İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır."- Atatürk
HARİCÎ
(Osmanlı Dönemi) Dışarıya âit olan. İçeriye âit olmayan. Dış ile alâkalı. Ecnebiye âit
HARİCÎ
(Osmanlı Dönemi) Seyyid olmadığı halde seyyidlik iddia eden
HARİCÎ
(Osmanlı Dönemi) Zorba ve âsi olan
HARİCÎ
(Osmanlı Dönemi) Vaktiyle Hazret-i Ali Kerremallâhü veche'ye âsi olan fırka-i dâlle ashabından herbiri. Bak: Havaric Vak'ası
SADED HARİCİ
(Osmanlı Dönemi) Konuşulan mevzudan dışarı çıkmak. Hududdan dışarı çıkmak
hariç
Dışta kalmak üzere, dışında sayılmak üzere: "Dişçi koltuğu hariç, kim bir koltuğa oturursa kendini bir şey zanneder."- B. Felek
hariç
Yabancı ülke, dışarı
hariç
(Osmanlı Dönemi) dışarıda olan
hariç
Dışta kalmak üzere, dışında sayılmak üzere
hariç
Dış, dışarı
hariç
Dış, dışarı: "Hemen on dakika yürüyünce kasaba haricine çıkılır."- S. F. Abasıyanık
Английский Язык - Турецкий язык

Определение harici в Английский Язык Турецкий язык словарь

harici harddisk
External hard drive
harici
Избранное