gizemli

listen to the pronunciation of gizemli
Турецкий язык - Английский Язык
mysterious

There's something mysterious about him. - Onun hakkında gizemli bir şey var.

Do you remember the mysterious murder? - Gizemli cinayeti hatırlıyor musunuz?

sibyllic
cryptic
sibylic
mystic

I have often admired the mystical way of Pythagoras, and the secret Magic of numbers. - Pisagorun gizemli yoluna ve rakamların gizli büyüsüne sık sık hayran olurum.

enigmatic
enigmatical
sphinxlike
mystical

I have often admired the mystical way of Pythagoras, and the secret Magic of numbers. - Pisagorun gizemli yoluna ve rakamların gizli büyüsüne sık sık hayran olurum.

mysterious, inscrutable
secret

You seem to be very secretive. - Sen çok gizemli görünüyorsun.

Tom was always very secretive. - Tom her zaman çok gizemliydi.

secretive

You seem to be very secretive. - Sen çok gizemli görünüyorsun.

Why are you so secretive? - Neden bu kadar gizemlisin?

uncanny
inscrutable
occult
arcane
gizem
{i} mystery

Love is mystery and misery indefinitely. - Aşk, sürekli olarak gizem ve sefalettir.

He had no difficulty explaining the mystery. - O, gizemi açıklamada zorluk çekmedi.

gizemli tur
(Turizm) mystery tour
gizemli bir hava verme
mystification
gizemli bir hava vermek
mystify
gizemli bir şekilde
mysteriously

Tom mysteriously vanished in 2013. - Tom 2013'te gizemli bir şekilde kayboldu.

Sami has mysteriously gone missing. - Sami gizemli bir şekilde kayboldu.

gizemli bir şekilde
inscrutably
gizemli bir şekilde
darkly
gizemli bir şekilde
enigmatically
gizemli bir şekilde
elvishly
gizemli davranmak
enigmatize
gizemli kimse
sphinx
gizemli olarak
enigmatically
gizemli olayları konu alan
(Konuşma Dili) cloak-and-dagger
gizemli olmayan
nonmystical
gizem
{i} enigma

Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. - Rusya, bir muammanın içindeki gizemle sarılmış bir bilmece.

What she said was an enigma to me. - Onun söylediği benim için bir gizemdi.

gizem
{i} arcanum
gizem
{i} cabbala
gizem
{i} cabala
gizem
mystery sır
gizem
secret

The secret will remain a secret. - Gizem bir sır olarak kalacak.

There's a secret song hidden on this album. - Bu albümde saklı gizemli şarkı var.

gizem
arcana
gizem
mistery
kısmen gizemli
semimystical
Турецкий язык - Турецкий язык
Gizem niteliğinde olan veya içinde gizem bulunan, esrarengiz
gizem
Sır, gizli tutulan şey
gizem
Açıklanamayan ya da çözülemeyen şey
gizem
(Adlar, İsimler) Aklın erişemediği, açıklanmayan veya çözülemeyen şey, sır
Английский Язык - Турецкий язык

Определение gizemli в Английский Язык Турецкий язык словарь

gizem
musterion

Yunanca kökenli bir kelimedir.

gizemli
Избранное