geçme

listen to the pronunciation of geçme
Турецкий язык - Английский Язык
passing

She shouldn't have any problem passing the exam. - Sınavı geçmede hiçbir sorunu olmamalı.

After all, he succeeded in passing the exam. - Nihayet, o, sınavı geçmeyi başardı.

fitting
(ruh) transmigration
slip on
(olaylar) whirligig
pass

I stepped aside for him to pass. - Onun geçmesi için kenara çekildim.

It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. - Bir devenin bir iğnenin deliğinden geçmesi bir zengin kişinin Tanrı'nın krallığına girmesinden daha kolaydır.

consisting of parts which fit or slide one within another, telescopic, telescoped
dissemination
dovetailed, joined by mortise and tenon; interlocking
splice
passage
intervention
crossing, traverse
elapsing, elapse
transit

All transit passangers should proceed to the Departures Hall. - Tüm transit yolcuların Gidiş Salonuna geçmeleri gerekir.

passing, passage
encroachment
lapse
tenon
passing, passage; tenon; fitted into, dovetailed
contagion
permeation
(Ticaret) exceed
dowel
insert
disseminate
fitted into
(Aydınlatma) transmission
devolvement
{i} lapsing
tongue
slipon
joggle
infect
geç
late

He appeared at the party late. - O, partiye geç geldi.

I'm sorry to be late. - Geç kaldığım için üzgünüm.

geçmek
pass

Is it possible to pass the tax accountant exam by self study? - Kendi kendine çalışma ile, vergi muhasebecisi sınavını geçmek mümkün mü?

I must work hard to pass the test. - Testi geçmek için çok çalışmalıyım.

geçme kaynak
slip on welding
geçme anahtar
box spanner, box wrench
geçme bağlantı
slip joint
geçme cıvata
driftbolt
geçme ile tutturmak
scarf
geçme işareti
cue mark
geçme kapak
sliding lid
geçme lamba
tease tenon
geçme parçası
joggle
geçme planyası
jointer
geçme yapmak
to dovetail
geçme yapmak
(tahta) tongue
geçme yeri
rabbet joint
geçme yeri
scarf
geri vites dişlisine geçme
(Otomotiv) shifting into reverse
geç
slow

Time passed very slowly this week. - Bu hafta zaman çok yavaş geçti.

In childhood, time passes slowly. - Çocukluk çağında, zaman yavaş olarak geçer.

geçmek
{f} top
geçmek
go down
kendinden geçme
rapture
geçmek
beat
geçmek
get through

We have to get through security. - Güvenlikten geçmek zorundayız.

geçmek
fade
geç
backward
geç
tardy

His teacher sent him to the principal's office for being tardy too many times. - Birçok kereler derse geç geldiği için öğretmeni onu müdürün odasına gönderdi.

geçmek
{f} permeate
geçmek
through

The submarine had to break through a thin sheet of ice to surface. - Denizaltı yüzeye doğru ince bir buz tabakasını yarıp geçmek zorunda kaldı.

Many trains pass through the old stone tunnel. - Birçok tren eski taş tünelden geçmektedir.

geçmek
{f} catch
geçmek
to pass; to pass by, to pass along, to pass through; to ross, to go through, to pass; to outdistance; to pass through, to experience; to give up, to stop; to happen, to take place, to pass off; to turn out; to overtake, to overhaul; to beat, to pass; to o
geçmek
{f} outpace
geçmek
come down
geçmek
{f} turn
geçmek
surpass
geç
{f} passed

The ship passed through the Panama Canal. - Gemi Panama Kanalından geçti.

After she had passed her driving test, she bought a car. - Test sürüşünü geçtikten sonra bir araba aldı.

geç
behind

The train is ten minutes behind today. - Tren bugün on dakika geç kaldı.

The bus arrived ten minutes behind time. - Otobüs on dakika geç kaldı.

geçmek
exceed
geçmek
{f} go
birbirine geçme
interlock
bol geçme
(Mekanik) clearance fit
dalga geçme
japing
dalga geçme
pulling somebody's leg
dalga geçme
pulling smb.'s leg
dalga geçme
making fun of smb
dalga geçme
making fun of somebody
geç
posteriorly
geç
{f} switch

Usually before a concert there is an announcement asking the audience to either turn off their phones or switch them to manner mode. - Genellikle bir konser öncesinde seyirciden ya telefonlarını kapatmalarını ya da sessiz moda geçmelerini isteyen bir duyuru vardır.

Why doesn't the U.S. switch to the metric system? - ABD neden metrik sisteme geçmiyor?

geç
(Bilgisayar) bypass
geç
(Bilgisayar) ignore

He deliberately ignored me when I passed him in the street. - Ben sokakta onu geçtiğimde o kasıtlı olarak beni görmezden geldi.

We can't ignore Tom's past. - Tom'un geçmişini göz ardı edemeyiz.

geç
skip

Skip the boring chapters. - Sıkıcı bölümleri geç.

Click here to skip this ad. - Bu reklamı es geçmek için buraya tıkla.

geçmek
come
geçmek
outreach
geçmek
muster
geçmek
transfer
geçmek
omit
geçmek
go over
geçmek
outstrip
geçmek
mentioned
geçmek
be mentioned
geçmek
happen
geçmek
flit
geçmek
go past
geçmek
get over
geçmek
outstretch
geçmek
run out
geçmek
quit
geçmek
take place
geçmek
pass over
geçmek
current

We all want to be current. - Hepimiz geçmek istiyoruz.

geçmek
outperform
geçmek
gone over
geçmek
switch

Factories have been urged to switch from coal to a cleaner fuel. - Fabrikalar kömürden temiz bir yakıta geçmek için teşvik edilmiştir.

geçmek
blow over
geçmek
skip

Click here to skip this ad. - Bu reklamı es geçmek için buraya tıkla.

geçmek
head
geçmek
transmitted
geçmek
stop
geçmek
overshadow
geçmek
overrun
geçmek
thru
geçmek
pass to
geçmek
excel
geçmek
happen by
geçmek
leave out
geçmek
experience
geçmek
spread
geçmek
go-by
geçmek
get

There's no getting over that. - Bunun üzerinden geçmek yok.

What's the best way to get in touch with you? - Sizinle temasa geçmek için en iyi yol hangisidir?

geçmek
thro

The submarine had to break through a thin sheet of ice to surface. - Denizaltı yüzeye doğru ince bir buz tabakasını yarıp geçmek zorunda kaldı.

Many trains pass through the old stone tunnel. - Birçok tren eski taş tünelden geçmektedir.

hendek geçme
(Askeri) trench crossing
kendinden geçme
swoon
kendinden geçme
ectasy
kendinden geçme hali
trance
sıkı geçme
(Otomotiv) shrink-fit
yerine geçme
prevailing
yerine geçme
(Tıp) substitute
yerine geçme
displacement
zaman geçme
lapse
geç
{f} lapsing
geç
{f} pass

If he studied hard, he could pass the exam. - Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir.

Ten to one you can pass the test. - Bire on testi geçebilirsin.

geç
go by

I go by that church every day. - Her gün o kilisenin önünden geçerim.

I go by that shop every morning on my way to school. - Her sabah okula giderken o dükkanın önünden geçiyorum.

geç
{f} overshot
geç
elapse
geç
{f} cross

We crossed the river by boat. - Nehiri kayıkla geçtik.

You must take care when you cross the road. - Yolu geçerken dikkat etmelisin.

geç
went by
geç
devolve upon
geç
went over

I went over the report. - Ben raporu tekrar gözden geçirdim.

We went over this last week. - Geçen hafta bunu tekrar gözden geçirdik.

geç
{f} passing

After all, he succeeded in passing the exam. - Nihayet, o, sınavı geçmeyi başardı.

I am sure of his passing the examination. - Ben onun sınavı geçtiğinden eminim.

geç
behindhand
geç
pass to
geç
{f} lapse
geç
gone over
geç
behind time

The train was ten minutes behind time. - Tren on dakika geç kaldı.

The bus arrived ten minutes behind time. - Otobüs on dakika geç kaldı.

geç
gone by

Ten years have gone by since his death. - Onun ölümünden beri on yıl geçti.

Ten years have gone by since my father died. - Babam öldüğünden bu yana 10 yıl geçti.

geç
exceed

My annual income exceeds five million yen. - Benim yıllık gelirim beş milyona yeni geçiyor.

The boy grew taller and taller, till at last he exceeded his father in height. - Sonunda babasını boy olarak geçinceye kadar, çocuk gittikçe uzadı.

geç
go over

Let's go over this plan again. - Bu planı tekrar gözden geçirelim.

I want to go over a few things with you. - Seninle birlikte birkaç şeyi gözden geçirmek istiyorum.

geç
devolve on
geç
overstep
geçmek
pass on

I'm going to have to pass on that. - Bunu geçmek zorunda kalacağım.

geçmek
pip
geçmek
pass away
geçmek
get by

I think I can speak French well enough to get by. - Sanırım geçmek için yeterince iyi Fransızca konuşabilirim.

geçmek
transcend
geçmek
pass muster
geçmek
go by
geçmek
outbalance
geçmek
wade
geçmek
cross

It's impossible to cross the river by swimming. It's too wide! - Nehri yüzerek geçmek imkânsız. Çok geniş!

It is dangerous to cross the street here. - Burada caddeyi geçmek tehlikelidir.

geçmek
outdo
Geç
to be late
dalga geçme
kidding
dalga geçme
jape
geç
not later than
geç
is late
geç
to late
geçmek
to pass, adjourn (somewhere), truck (desert), transmigrate (soul), ride (road)
geçmek
outgrow
iç içe geçme masa takımı
set of nesting tables
sınıf geçme
promotion
tahta geçme
throne
yerine geçme
substitution
önüne geçme
obviation
bindirme geçme
lapped scarf
birbirine geçme
engagement
birbirine geçme
mesh
borçlu iken alacaklı durumuna geçme
subrogation
boyunduruk geçme
bridle joint
cepheyi yarıp geçme
breakthrough
dalga geçme
gibe
dalga geçme
jibe
dalga geçme
ridicule

It is not good to ridicule him in public. - Kamusal alanda onunla dalga geçmek iyi değil.

dalga geçme
wiper
dalga geçme
wipe
dişli geçme
threaded joint
düzgün geçme
(Aydınlatma) regular transmission
erkek ve dişi geçme parçaları
tongue and groove
freze oluklu geçme yapmak
spline
geç
outgoing
geç
late, delayed
geç
back

No cultural background is necessary to understand art. - Hiçbir kültürel geçmiş, sanatı anlamak için gerekli değildir.

It is considered impossible to travel back to the past. - Zamanda geçmişe seyahat etmenin imkansız olduğu düşünülüyor.

geç
outgo
geç
outdo

They are constantly trying to outdo each other. - Onlar sürekli olarak birbirlerini geçmeye çalışıyorlar.

The sky is clear and the wind is refreshingly cool. It's a perfect day to spend outdoors. - Gökyüzü açık ve rüzgar ferahlatıcı biçimde serin. Dışarıda geçirmek için harika bir gün.

geç
outstrip
geç
outdid
geç
speed

Here comes a speeding car, let's cross! - İşte bir hız arabası geliyor, geçelim!

Let me bring you up to speed. - Seni harekete geçireyim.

geç
ford

The enemy cavalry crossed the river by an unknown ford. - Düşman süvarisi, bilinmeyen bir geçit yoluyla nehri geçti.

geç
outdone
geçmek
be over
geçmek
to take place, happen, occur
geçmek
clear
geçmek
best

What's the best way to contact you? - Sizinle temasa geçmek için en iyi yol hangisidir?

I'll do my best to pass the examination. - Sınavı geçmek için elimden geleni yapacağım.

geçmek
leave behind
geçmek
be valid
geçmek
to take (one's place), go to (one's place)
geçmek
{f} distance
geçmek
to renounce one's claim to
geçmek
to move on, keep moving; to go ahead, go on
geçmek
(for a stove, a fire, embers) to go out, become cold, die
geçmek
be transmitted
geçmek
cap
geçmek
to give up, abandon
geçmek
outdistance
geçmek
to move to
geçmek
to come into (power, authority)
geçmek
to be in demand, sell, be popular, be in vogue
geçmek
be current

We all want to be current. - Hepimiz geçmek istiyoruz.

Турецкий язык - Турецкий язык
Birbirinin içine geçirilerek tutturulan iki şeyden birinde bulunan çıkıntılı parça
Geçmek işi, mürur
Çakılmış, yapıştırılmış veya lehimlenmiş olmayıp gereğinde sökülebilecek biçimde parçaları birbirine takılıp kenetlenmiş olan
Birbirinin içine geçirilerek tutturulan iki şeyden birinde bulunan çıkıntılı parça. Çakılmış, yapıştırılmış veya lehimlenmiş olmayıp gereğinde sökülebilecek biçimde parçaları birbirine takılıp kenetlenmiş olan
(Osmanlı Dönemi) TECAVÜZ
intikal
(Hukuk) MÜRUR
(Osmanlı Dönemi) GEŞT
nüfuz
geçmek
Kullanımda olmak, tedavülde olmak
Geçmek
gitmek
Geçmek
(Osmanlı Dönemi) TAYY
Geçmek
ilerlemek
Geçmek
(Osmanlı Dönemi) HAVL
Geçmek
çıkmak
Geçmek
(Osmanlı Dönemi) DÜRUC
geç
Kararlaştırılan, beklenen veya alışılan zamandan sonra, erken karşıtı
geç
Kararlaştırılan, beklenen veya alışılan zamandan sonra, erken karşıtı: "Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç / Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç"- Y. K. Beyatlı
geç
Belirli zamandan sonra olan
geçmek
Yaşamak
geçmek
Çekiştirmek, yermek
geçmek
Yol, araç veya akarsu bir yerin yakınından veya içinden gitmek
geçmek
Bir yerden başka bir yere gitmek: "Elindeki kitabı bırakıp bulundukları odaya geçtim."- T. Buğra
geçmek
Uğramak, konu olmak
geçmek
Bir şeyi bundan böyle yapma durumunda olmamak
geçmek
Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar
geçmek
çare ki bizden geçti, diye söyleniyor."- R. N. Güntekin
geçmek
Sıyrılmak, kurtulmak, işin içinden çıkmak
geçmek
Bir yeri aşmak, öbür yana ulaşmak: "İstanbul'a geçecek değil, parmağımı kımıldatacak takatim yok."- S. M. Alus
geçmek
Zamanı aşmak, geride bırakmak: "Şehzadebaşı'na geldikleri zaman saat onu geçiyordu."- P. Safa
geçmek
Bir konu üzerinde veya bir yerde çalışmış olmak
geçmek
Yerini bırakıp başka yer almak
geçmek
Sönmek: "Ocak sönmüş, koru bile geçmişti."- N. Nâzım
geçmek
Okulda, sınavda başarı göstermek
geçmek
Herhangi bir durum, soya çekim yoluyla birinde görünmek
geçmek
Haberi bir iletişim aracı ile bildirmek
geçmek
Bırakmak, vazgeçmek
geçmek
Görev almak
geçmek
Aşmak, geride bırakmak
geçmek
Sürümü olmak, satılmak
geçmek
Bulunduğu yeri veya konumu değiştirmek
geçmek
Yazılmak, girmek
geçmek
Harcamak: "Bütün günüm seni takip etmekle geçti."- Y. K. Karaosmanoğlu
geçmek
Bir müzik parçasını meşk ederek öğrenmek, çalmak veya söylemek
geçmek
Söylemeden veya bitirmeden atlamak
geçmek
Üstünlük sağlamak
geçmek
Etki yapmak, işlemek
geçmek
Hastalık bulaşmak, sirayet etmek
geçmek
Bir konu üzerinde veya bir yerde çalışmış olmak: "Şimdiki tuluat artistlerinin çoğu oradan geçtiler."- S. F. Abasıyanık
geçmek
Sıyrılmak, kurtulmak, işin içinden çıkmak. Çekiştirmek, yermek: "Beni sana geçmişler / Vallahi ben demedim."- Halk türküsü
geçmek
Kalmak, devrolmak
geçmek
Birinden meşk etmek
geçmek
Tükenmek, bitmek, sona ermek
geçmek
Tükenmek, bitmek, sona ermek: "Yavaş yavaş bu hırs geçer."- F. R. Atay. Üstünlük sağlamak
geçmek
Konuşmada sözü geçmek veya basında yer almak: "Kısa süren bir hastalıktan sonra göçüp gideceğini hissetmiş, hatta ölümünün gazetelere bile geçmemesini istemişti..."- H. E. Adıvar
geçmek
Harcamak
geçmek
Bir şeyi bundan böyle yapma durumunda olmamak: "Hakkın var
geçmek
Kabul edilemez olmak
geçmek
Konuşmada sözü geçmek veya basında yer almak
geçmek
Bulaşmak, sirayet etmek
geçmek
Olmak, vuku bulmak, cereyan etmek: "Bu odanın içinde geçen aşk anları artık çok uzaklardaydı."- A. İlhan
geçmek
Bir yandan girip öte yandan çıkmak
geçmek
Geride bırakmak, aşmak
geçmek
Bir duruma uğramak, konu olmak
geçmek
Bir yeri aşmak, öbür yana ulaşmak
geçmek
Bir yere gidip oturmak
geçmek
Olmak, vuku bulmak, cereyan etmek
geçmek
Bir iletişim aracı ile bildirmek
geçmek
Bir yerden başka bir yere gitmek
geçmek
Çok bekletilmekten çürümeye yüz tutmak
geçmek
Sönmek
geçmek
Bir yerin yakınından veya içinden gitmek
geçme
Избранное