güzelleştirmek

listen to the pronunciation of güzelleştirmek
Турецкий язык - Английский Язык
beautify

Hundreds of years ago, married Japanese women would blacken their teeth to beautify themselves. - Yüzyıllar önce evli Japon kadınlar kendilerini güzelleştirmek için dişlerini karartırlardı.

embellish
adorn
to beautify, to embellish, to smarten
gild
do up
prettify
pretty up
to beautify, make (something) beautiful
perk up
face-lift
glorify
enhance
relieve
face lift
trig
güzel
{s} good

This sure tastes good! - Gerçekten güzel bir tadı var.

I am surprised that she refused such a good offer. - Onun böyle güzel bir teklifi reddetmesine şaşırdım.

güzel
{s} lovely

What a lovely surprise! - Ne güzel bir sürpriz!

We had a lovely meal. - Biz güzel bir yemek yedik.

güzel
pleasant

It was hard for me to act pleasantly to others. - Başkalarına güzel bir şekilde davranmak benim için çok zordu.

I had a pleasant dream last night. - Dün gece güzel bir rüya gördüm.

güzel
{s} beautiful

What a beautiful rainbow! - Ne güzel bir gökkuşağı!

Nagasaki, where I was born, is a beautiful port city. - Doğduğum yer olan Nagasaki, güzel bir liman kentidir.

güzel
pretty

Betty is a pretty girl, isn't she? - Betty güzel bir kızdır, değil mi?

She sang pretty well. - O oldukça güzel söyledi.

güzel
nice

What a nice surprise! - Ne güzel bir sürpriz!

The style is nice, but do you have it in a different color? - Tarz güzel, ama farklı bir renginiz var mı?

güzel
{s} fine

His speech contained many fine phrases. - Konuşması birçok güzel cümle içeriyordu.

He wrote a fine preface to the play. - O, oyun için güzel bir önsöz yazdı.

güzel
smart

Mary is smarter than Jane who is prettier than Susan. - Mary Susan'dan daha güzel olan Jane'den daha akıllı.

I think it's the smart thing to do. - Sanırım o yapmak için güzel şey.

güzel
beauty

Japan is famous for her scenic beauty. - Japonya manzara güzelliğiyle ünlüdür.

How about spending an elegant and blissful time at a beauty salon? - Bir güzellik salonunda hoş ve mutlu bir zaman geçirmeye ne dersin?

güzel
prettily
güzel
handsome

He had handsome dark eyes with long lashes. - Onun uzun kirpikli güzel koyu gözleri vardı.

A very handsome prince met an exceptionally beautiful princess. - Çok yakışıklı bir prens istisnai güzel bir prensesle tanıştı.

güzel
beautiful, good-looking, elegant; pretty, nice, lovely; good, fine; (hava) fine, pleasant, favourable; shapely; enjoyable; beautifully; well; nicely; beauty; beauty queen; Fine! Good! Well!
güzel
beautifully

The actress was dressed beautifully. - Aktris güzel giyinmişti.

The trick worked beautifully. - Hile çok güzel çalıştı.

güzel
likely

It is likely to be fine tomorrow. - Yarın hava muhtemelen güzel olacak.

güzel
{s} well

Switzerland is a very beautiful country and well worth visiting. - İsviçre, çok güzel bir ülkedir ve ziyaret edilmeye değerdir.

Mariko speaks English well. - Mariko İngilizceyi güzel konuşur.

güzel
{s} nifty
güzel
comely
güzel
the beautiful

The beautiful girl with black hair was in the park. - Siyah saçlı güzel kız parkta idi.

What should we do to protect the beautiful earth from pollution? - Güzel dünyayı kirlilikten korumak için ne yapmalıyız?

güzel
delight
güzel
nicely

The fire's blazing nicely now. - Ateş artık güzelce yanıyor.

Tom is dressed very nicely. - Tom çok güzel giyinmiş.

güzel
dilly
güzel
{s} beauteous
güzel
spiffy
güzel
(Argo) bad

Time is a good physician, but a bad cosmetician. - Zaman iyi bir hekim ama kötü bir güzellik uzmanıdır.

One of the nice things about being bald is that you never have a bad hair day. - Kel olmakla ilgili güzel şeylerden biri, asla kötü bir saçlı bir gününün olmamasıdır.

güzel
enjoyable
güzel
wellfavored
güzel
favourable
güzel
sightly
güzel
{s} well favoured
güzelleştirme
embellishment
güzel
cherub
güzel
delightful
güzel
enviable
güzel
grateful
güzel
rosy

She has beautiful rosy cheeks. - Onun güzel al yanakları var.

güzel
elegant

The Avenue of the Champs Elysées is very beautiful and very elegant. - Şanzelize Caddesi çok güzel ve çok şıktır.

Fifth Avenue is an elegant street. - Beşinci sokak güzel bir sokaktır.

güzel
dreamy
güzel
winsome
güzel
gaiiant
güzel
sharp

The most beautiful flowers have the sharpest thorns. - En güzel çiçeklerin en keskin dikenleri vardır.

güzel
self sufficiency
güzel
well-favored
güzel
agreeable
güzel
well-favoured
güzel
delicate
güzel
charming

Jane is fat and rude, and smokes too much. However, Ken thinks she's lovely and charming. That's why they say love is blind. - Jane şişman ve kaba ve çok sigara içiyor. Fakat, Ken onun güzel ve çekici olduğunu düşünüyor. Aşkın gözü kördür demelerinin nedeni bu.

güzel
(Argo) def

A pretty girl like you will definitely be noticed. - Senin gibi güzel bir kız kesinlikle fark edilir.

The real definition of science is that it's the study of the beauty of the world. - Bilimin gerçek tanımı, dünyanın güzelliğini araştırmaktır.

güzel
good-looker
güzel
sheene
güzel
delicious
güzel
good-looking

He wants to meet that good-looking girl. - Güzel bir kızla tanışmak istiyor.

Mary is a very good-looking woman. - Mary çok güzel bir kadın.

güzel
treacly
güzel
(Konuşma Dili) bully for you
güzelleştirme
embellishing
güzel
graceful

Ice skating can be graceful and beautiful. - Buz pateni zarif ve güzel olabilir.

She is beautiful, and what is more, very graceful. - O güzel ve ayrıca çok zarif.

güzel
shapely
güzel
personable
güzel
attractive

She is very pretty, I mean, she is attractive and beautiful. - O çok sevimlidir, yani, çekici ve güzeldir.

Mary isn't as beautiful as her sister, but she's still quite attractive. - Mary kız kardeşi kadar güzel değil fakat hâlâ oldukça çekici.

güzel
grand

My grandfather goes for a walk on fine days. - Dedem güzel günlerde yürüyüşe gider.

I have bought an adorable doll for my granddaughter. - Torunum için çok güzel bir bebek satın aldım.

güzel
fair

Will it be fair in Tokyo tomorrow? - Yarın Tokyo'da hava güzel olacak mı?

After the rain, fair weather. - Yağmurdan sonra, güzel hava.

güzel
stunning

That dress looks stunning on you. - Şu elbise üstünde çok güzel görünür.

She is stunningly good-looking. - O şaşırtıcı bir şekilde güzeldir.

güzel
princely
güzel
gallant
güzel
bracing
güzel
glorious
güzelleştirme
beautification
güzel
bully
güzel
nice looking
güzel
prettier

My book is prettier than my friend's. - Benim kitabım arkadaşımınkinden daha güzel.

You're prettier than her. - Sen ondan daha güzelsin.

güzel
beautifull
güzel
dilly peach
güzel
plummy
güzel
beauty queen
güzel
swell
güzel
favorable

Attendance should be good provided the weather is favorable. - Hava güzel olması koşuluyla, katılım iyi olmalı.

güzel
{s} pulchritudinous
güzel
{s} well favored
güzel
{s} ducky
güzel
good looking

That lady is very good looking. - O hanım çok güzel gözüküyor.

This woman is very good looking. - Bu kadın çok güzel görünüyor.

güzel
{i} belle

Mary looked like Belle from the Beauty and the Beast. - Mary Güzel ve Çirkin'den Belle'ye benziyordu.

güzel
sweet

He whispered sweet nothings into her ear. - Kulağına güzel ama anlamsız sözler fısıldadı.

The cheesecake tasted too sweet. - Peynirli kekin tadı çok güzeldi.

güzel
bonny
güzel
beautifully, well
güzel
junoesque
güzel
{s} sapid
güzel
{s} appealing

It is possible to launder language to make it more appealing and uplifting. - Onu daha güzel ve çekici yapmak için dili aklamak mümkündür.

güzel
goodlooking
güzel
{s} goodly
güzel
{s} goluptious
güzel
good, excellent, fine
güzel
beautiful, pretty
güzel
copesetic
güzelleştirme
adornment
güzelleştirme
embellish
Турецкий язык - Турецкий язык
güzelleştirmek
Избранное