different in kind or species; diverse

listen to the pronunciation of different in kind or species; diverse
Английский Язык - Турецкий язык
tür veya türlerin farklı; farklı
divers
{s} türlü türlü
divers
dalgıçlar

Dalgıçların havası tükeniyor. - The divers are running out of air.

Tüplü dalgıçlar suyun altında altın paralar, antik kalıntılar, soyu tükenmiş hayvanların kalıntıları dahil birçok ilginç şeyler buldu. - Scuba divers have found many interesting things under water including gold coins, ancient ruins, and fossils of extinct animals.

divers
dalgıç

Dalgıçların havası tükeniyor. - The divers are running out of air.

Su o kadar bulanıktı ki polis dalgıçlar vücudu dokunarak aramak zorunda kaldı. - The water was so murky that the police divers had to search for the body by feel.

divers
{s} çeşitli

Küreselleşme dil çeşitliliğini yok ediyor. - Globalization destroys the diversity of languages.

Son zamanlarda, bilgisayar kullanımında artan çeşitlilik, ofis alanlarının çok ötesine uzandı. - Recently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office.

Английский Язык - Английский Язык
divers
different in kind or species; diverse

    Расстановка переносов

    dif·fer·ent in kind or species; di·verse

    Произношение

    Слово дня

    gunk
Избранное