dayı

listen to the pronunciation of dayı
Турецкий язык - Английский Язык
uncle

My uncle has three children. - Dayımın üç çocuğu var.

I want to talk with your uncle. - Dayınla konuşmak istiyorum.

maternal uncle; dey; swaggerer
hist. dey
maternal uncle, mother's brother; protector, backer; bully, roughneck
slang bully
rapscallion
maternal uncle, mother's brother
slang policeman, cop, fuzz
swagger
rowdy
(Konuşma Dili) influential friend
friend at court
bully

Sami was bullying Layla. - Sami, Leyla'ya dayılanıyordu.

protector
roughneck
vanya
maternal uncle
{i} dey
{i} swaggerer
dayı oğlu/kızı
cousin
büyük dayı
granduncle
köprüden/yü geçinceye kadar ayıya dayı derler
(Atasözü) You should play up to an ogre until he gives you what you want
Турецкий язык - Турецкий язык
Bir kimsenin kayırıcısı olan, sözü geçer kimse: "Bunların çok bariz olan bir tarafı da, siyasi dayıları sık sık değiştirmeleridir."- P. Safa
Yaşlı erkeklere seslenme sözü olarak kullanılır
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Tunus, Cezayir ve Trablusgarp'ta seçimle başa getirilen yönetici
Bir kimsenin kayırıcısı olan, sözü geçer kimse
Annenin erkek kardeşi
Cesur, yiğit
Yaşlı erkeklere bir seslenme sözü: "O kadarcık okumaktan kanun anlaşılsa, avukata ekmek mi kalırdı, dayı?"- S. F. Abasıyanık
(Osmanlı Dönemi) HÂL
DAYI
(Osmanlı Dönemi) Annenin erkek kardeşi
DAYI
(Osmanlı Dönemi) Tunus ve Cezayir'in, Osmanlı idaresinde bulunduğu sıralarda buraları Osmanlılara tâbi olarak idare eden kimselere verilen ünvan
dayı
Избранное