düş

listen to the pronunciation of düş
Турецкий язык - Английский Язык
dream

I never dreamed that I would meet her there. - Onunla orada karşılaşacağımı asla düşünmedim.

I never dreamed I would meet you here. - Seninle burada karşılaşacağımı asla düşünmedim.

dream, daydream, fantasy
fantasy

Living in poverty is some women's fantasy. They think it's somewhat romantic. - Yoksulluk içinde yaşamak, bazı kadınların fantezisidir. Onlar bunun biraz romantik olduğunu düşünüyorlar.

fiction

He's very fond of science fiction. - O, bilim kurguya çok düşkündür.

delusion

When I was a kid, I thought that if I died the world would just disappear. What a childish delusion! I just couldn't accept that the world could continue to exist without me. - Çocukken ,ölürsem dünyanın hemen ortadan kaybolacağını düşündüm.Ne çocukça bir aldanma!Ben sadece dünyanın bensiz devam edip var olacağını kabullenemiyordum.

Tom suffered from the delusion that strangers could hear his thoughts. Of course that's nonsense. - Tom, yabancıların onun düşüncelerini duyabileceği sanrısından muzdaripti. Bu tabii ki saçmalık.

hope, aspiration, dream
reverie
{f} fall

If you're not careful, you might slip and fall on the icy steps. - Eğer dikkatli olmazsan ,kayabilir ve buzlu basamakların üstüne düşebilirsin.

Newton saw an apple fall off a tree. - Newton bir elmanın ağaçtan düştüğünü gördü.

daydream

Daydreaming is the moonlight of thought. - Hayal kurmak düşüncenin mehtabıdır.

vision
imagination

Productive thinking and creativity are unthinkable without imagination. - Üretken düşünce ve yaratıcılık; hayal gücü olmadan düşünülemez.

{f} drop

It would break if you dropped it. - Eğer düşürürsen kırarsın.

Tom dropped his pencil. - Tom kalemini düşürdü.

{f} decay
illusion

Here's an optical illusion: you think you are looking at a cube, but in fact you are looking at the screen. - Burada bir görsel yanılsama var. Küpe baktığını düşünüyorsun ama gerçekte ekrana bakıyorsun.

Here's an optical illusion: you think you are looking at a cube, while in fact you are looking at your monitor. - İşte bir optik illüzyon: aslında monitörünüze bakarken, bir küpe baktığınızı düşünürsünüz.

plump down
plummet

Home prices are plummeting. - Ev fiyatları hızla düşüyor.

The share price is plummeting – get out while you can. - Hisse fiyatı düşüyor - yapabiliyorken ayrılın.

fell

She fell down the ladder. - O, merdivenden düştü.

He approached and fell on his knees. - O yaklaştı ve dizlerinin üzerine düştü.

{f} slumped

The man slumped to the floor. - Adam aniden yere düştü.

plunk
romance

I think that maybe I should stop reading romance novels. - Belki aşk romanları okumayı durdurmam gerektiğini düşünüyorum.

I thought you didn't like romance movies. - Macera filmlerini sevmediğini düşündüm.

{f} fallen

The garden was covered with fallen leaves. - Bahçe düşmüş yapraklarla kaplıydı.

Tom picked up the coins that had fallen behind the sofa. - Tom kanepenin arkasına düşmüş olan bozuk paraları topladı.

{f} falling

She came close to falling off the platform. - Neredeyse platformdan düşüyordu.

Tom broke his neck falling down a flight of stairs. - Tom merdivenlerden düşerek boynunu kırdı.

pie in the sky
decayed
pink elephant
düş kırıklığı
frustration

Tom has a low frustration tolerance. - Tom'un düşük bir düş kırıklığı toleransı vardır.

düş kırıklığı
disenchantment
düş kırıklığı
disappointment
düş kırıklığı
anticlimax
düş görmek
have a dream
düş görmek
dream
düş ile ilgili, hayalî
about falling, dream
düş azması
nocturnal emission
düş görmek
to have a dream
düş gücü
imagination
düş kurmak
to dream, to daydream
düş kurmak
to daydream
düş kırıklığina uğratmak
dash
düş kırıklığı
disillusion
düş kırıklığı
disappointment, frustration, letdown
düş kırıklığı
non event
düş kırıklığına uğramak
to be disappointed
düş kırıklığına uğramış
crestfallen
düş kırıklığına uğratmak
disappoint
düş kırıklığına uğratmak
disenchant
düş kırıklığına uğratmak
to disappoint
düş kırıklığına uğratmak
disillusion
düş kırıklığı
comedown
düş kırıklığı
nonevent
armut piş, ağzıma düş
(Konuşma Dili) He expects things to fall into his lap without doing anything about it himself
gerçekleşmesi olanaksız düş
pie
korkulu rüya/düş görmektense uyanık yatmak hayırlıdır/yeğdir
(Atasözü) It's better to do without a thing than to run risks to get it
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) f. Bak: Dû
Gerçek olmayan şey, imge, hayal
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya: "Dadaloğlu'm, sevdası var başımda / Gündüz hayalimde, gece düşümde."- Dadaloğlu
Gerçekleşmesi istenen şey, umut
rüya
düş
Избранное