cebbar

listen to the pronunciation of cebbar
Турецкий язык - Английский Язык
having great physical power
robust
tyrannical
(Konuşma Dili) (woman) who knows how to get what she wants
strong
tyrant
Cebbar burcu
Orion
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) Zâlim, gaddar, müstebid, mütemerrid insanlar da bu sıfatla tavsif edilir. Meselâ; Cengiz, cebbar ve gaddar bir devlet adamı idi
(Osmanlı Dönemi) Koz: Gökyüzünün cenubunda bulunan bir yıldız kümesi
(Osmanlı Dönemi) (Sıfat-ı İlahiyedendir) İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan. Büyüklük, azamet ve kudret sahibi. İmar eden Cenab-ı Hak. Kullarını ıslah edip tevbeye götüren Allah Teâlâ Hz.leri (C.C.)
(Osmanlı Dönemi) istediğini mutlak yapan; dilediğine muktedir olan; büyüklük, azamet ve kudret sahibi Allah zâlim, gaddar, müstebid insanlara denir
Zorlayıcı, zorba
Kudret sahibi
Becerikli, açık göz (kadın)
Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi
Kudret sahibi, Tanrı
cebbar
Избранное