cebbar

listen to the pronunciation of cebbar
Türkçe - İngilizce
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Zâlim, gaddar, müstebid, mütemerrid insanlar da bu sıfatla tavsif edilir. Meselâ; Cengiz, cebbar ve gaddar bir devlet adamı idi
(Osmanlı Dönemi) Koz: Gökyüzünün cenubunda bulunan bir yıldız kümesi
(Osmanlı Dönemi) (Sıfat-ı İlahiyedendir) İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan. Büyüklük, azamet ve kudret sahibi. İmar eden Cenab-ı Hak. Kullarını ıslah edip tevbeye götüren Allah Teâlâ Hz.leri (C.C.)
(Osmanlı Dönemi) istediğini mutlak yapan; dilediğine muktedir olan; büyüklük, azamet ve kudret sahibi Allah zâlim, gaddar, müstebid insanlara denir
Zorlayıcı, zorba
Kudret sahibi
Becerikli, açık göz (kadın)
Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi
Kudret sahibi, Tanrı
cebbar