careful of the rights, claims, and feelings of others

listen to the pronunciation of careful of the rights, claims, and feelings of others
Английский Язык - Турецкий язык

Определение careful of the rights, claims, and feelings of others в Английский Язык Турецкий язык словарь

considerate
{s} düşünceli

Bay Yamada sekreterine doğum gününde bir buket çiçek gönderdiği için çok düşünceliydi. - It was very considerate of Mr. Yamada to send his secretary a bouquet of flowers on her birthday.

Tom çok düşünceliydi. - Tom was so considerate.

considerate
hürmetkar

Tom hürmetkâr, değil mi? - Tom is considerate, isn't he?

Tom çok hürmetkar, değil mi? - Tom is very considerate, isn't he?

considerate
{s} düşünceli, saygılı, hürmetkâr
considerate
izan etmek
considerate
{s} anlayışlı

O başkalarına karşı anlayışlıdır. - She is considerate of others.

considerate
{s} saygılı

Yaşlılara karşı saygılı olmalıyız. - We should be considerate to the old.

Arkadaşım Kei güzel, ama başkalarına saygılı değil. - My friend Kei is beautiful, but she is not considerate to others.

considerate
{s} nazik
Английский Язык - Английский Язык
considerate
careful of the rights, claims, and feelings of others

    Расстановка переносов

    care·ful of the rights, claims, and feelings of others

    Произношение

    Слово дня

    bilk
Избранное