biri veya bir şey için olumsuz, aşağılayıcı, hoş olmayan sözler söylemek

listen to the pronunciation of biri veya bir şey için olumsuz, aşağılayıcı, hoş olmayan sözler söylemek
Турецкий язык - Турецкий язык
kötülemek
biri veya bir şey için olumsuz, aşağılayıcı, hoş olmayan sözler söylemek

    Расстановка переносов

    bi·ri ve·ya bir şey i·çin o·lum·suz, a·şa·ğı·la·yı·cı, hoş ol·ma·yan söz·ler söy·le·mek

    Произношение

    Слово дня

    woolly
Избранное