biri veya bir şey için olumsuz, aşağılayıcı, hoş olmayan sözler söylemek

listen to the pronunciation of biri veya bir şey için olumsuz, aşağılayıcı, hoş olmayan sözler söylemek
Türkçe - Türkçe
kötülemek
biri veya bir şey için olumsuz, aşağılayıcı, hoş olmayan sözler söylemek

    Heceleme

    bi·ri ve·ya bir şey i·çin o·lum·suz, a·şa·ğı·la·yı·cı, hoş ol·ma·yan söz·ler söy·le·mek

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    woolly