biri veya bir şey için olumsuz, aşağılayıcı, hoş olmayan sözler söylemek

listen to the pronunciation of biri veya bir şey için olumsuz, aşağılayıcı, hoş olmayan sözler söylemek
Türkisch - Türkisch
kötülemek
biri veya bir şey için olumsuz, aşağılayıcı, hoş olmayan sözler söylemek

    Silbentrennung

    bi·ri ve·ya bir şey i·çin o·lum·suz, a·şa·ğı·la·yı·cı, hoş ol·ma·yan söz·ler söy·le·mek

    Aussprache

    Wort des Tages

    laodicean
Favoriten