bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba

listen to the pronunciation of bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
Турецкий язык - Турецкий язык
izlenim
bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba

    Расстановка переносов

    bir du·rum ve·ya o·la·yın du·yu·lar yo·lu i·le in·san ü·ze·rin·de bı·rak·tı·ğı et·ki, in·ti·ba

    Произношение

    Слово дня

    abscond
Избранное