bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba

listen to the pronunciation of bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
Türkisch - Türkisch
izlenim
bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba

    Silbentrennung

    bir du·rum ve·ya o·la·yın du·yu·lar yo·lu i·le in·san ü·ze·rin·de bı·rak·tı·ğı et·ki, in·ti·ba

    Aussprache

Favoriten