bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba

listen to the pronunciation of bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
Türkçe - Türkçe
izlenim
bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba

    Heceleme

    bir du·rum ve·ya o·la·yın du·yu·lar yo·lu i·le in·san ü·ze·rin·de bı·rak·tı·ğı et·ki, in·ti·ba

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    abscond