benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı

listen to the pronunciation of benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı
Турецкий язык - Турецкий язык
numara
benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı

    Расстановка переносов

    ben·zer şey·le·ri a·yırt et·mek i·çin her bi·ri·nin ü·ze·ri·ne i·şa·ret o·la·rak ya·zı·lan sa·yı

    Произношение

    Слово дня

    wildcatter
Избранное