because of

listen to the pronunciation of because of
Английский Язык - Турецкий язык
yüzünden

Posta grev yüzünden ertelendi. - The mail is delayed because of the strike.

Yağmur yüzünden gelemedim. - I wasn't able to come because of the rain.

-den dolayı
nedeniyle

Kötü hava nedeniyle, şehir gezisi düşünceleri terk edildi. - Because of the bad weather, any thought of sight-seeing in the city was abandoned.

Hastalık nedeniyle partiye gidemedim. - I could not go to the party because of illness.

cihetiyle
sebebiyle

Şiddetli fırtına sebebiyle gezi iptal edildi. - The trip was canceled because of the terrible storm.

Şiddetli fırtına sebebiyle seyahat iptal edildi. - The trip was canceled because of the terrible storm.

ile

Abraham, Lucy için Joseph ile kavga etti. - Abraham got into a fight with Joseph because of Lucy.

Fadıl'ın çocukları, annelerinin zihinsel durumu nedeniyle büyükanne ve büyükbabaları ile birlikte yaşamaya başladılar. - Fadil's children went to live with their grandparents because of the mental state of their mother.

naşi
için

Çok kişiye istenmeyen e posta gönderdiğim için Twitter hesabım askıya alındı. - My Twitter account is suspended because of spamming.

Sonunda, hastalıktan dolayı yürüyemez hale geldi ve gezinmek için motorlu tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. - In the end, because of the disease, he became unable to walk and had to use a motorized wheelchair to get around.

dolayı

Twitter hesabım spamden dolayı askıya alındı. - My Twitter account is suspended because of spamming.

Japonya'nın dış yardımları yurttaki ekonomik yavaşlamadan dolayı kısmen azalıyor. - Japan's foreign aid is decreasing in part because of an economic slowdown at home.

dolayısı ile
(isim)deniyle, dolayı
dolayısıyla
because
çünkü

Mutlu olmaya karar verdim çünkü sağlığım için iyi. - I decided to be happy because it's good for my health.

Çünkü biz sizi seviyoruz, daha iyi bir kullanıcı deneyimi getirmek için Tatoeba'yı güncelleştiriyoruz. Gördünüz mü? Biz sizi seviyoruz ha? - Because we love you, we are updating Tatoeba to bring you a better user experience. See? We love you huh?

because
zira

İşe bazen yürüyerek bazen de bisikletle gidiyorum zira yaşadığım yer işime çok yakın. - Sometimes I walk to work, and sometimes I ride my bike, because I live very close to work.

because
dolayı

Hastalıktan dolayı partiye gidemedim. - I could not go to the party because of illness.

O, kardan dolayı geç kaldı. - He was late because of the snow.

because
nedeniyle

Hastalık nedeniyle partiye gidemedim. - I could not go to the party because of illness.

Kötü hava nedeniyle, şehir gezisi düşünceleri terk edildi. - Because of the bad weather, any thought of sight-seeing in the city was abandoned.

because
-dığı için
because
conj. çünkü
because
(bağlaç) çünkü, yüzünden, dolayı, diği için
because
bağ. -diği için, nedeniyle; çünkü
because
diği için
because
yüzünden

Posta grev yüzünden ertelendi. - The mail is delayed because of the strike.

Kötü hava yüzünden, o gelemedi. - Because of the bad weather, he couldn't come.

because of this
bu yüzden

Uranüs, ekseninde çok fazla yana yatar öyle ki yan tarafı etrafında döner. Bu yüzden, kutupları bazen neredeyse direk güneşi işaret eder. - Uranus tilts over so far on its axis that it rotates on its side. Because of this, its poles are sometimes pointed almost directly at the Sun.

because of that
bu yüzden
because of you
sizin yüzünüzden
for
elverişli

Bu yer yüzmek için elverişli. - The place is convenient for swimming.

for
süresince

İki saat süresince karın içinde otobüsü bekledim. - I waited for the bus in the snow as long as two hours.

because
-den dolayı
because
(Havacılık) den dolayı
because
-diği için
because
dığı için
because of this
bunun için
for
(Bilgisayar) bu öğe için
for
yoluna

Senin için onun yoluna gireceğini umuyorum, Tom. - I hope it works out for you, Tom.

because
diye

Neden cümleler? ... diye sorabilirsiniz. Güzel, çünkü cümleler daha ilgi çekicidir. - Why sentences? …you may ask. Well, because sentences are more interesting.

Finceyi sadece o kızı sevdin diye mi öğrendin? - Did you learn Finnish just because you loved her?

for
zarfında
for
şerefine
for
yüzünden

O, cinayet yüzünden hapse atılmıştır. - He was framed for murder.

O, iki yanlış başlama yüzünden yarıştan diskalifiye edildi. - She was disqualified from the race for two false starts.

for
karşılığında

Onun yardımı karşılığında ona bir içki ısmarladım. - I bought him a drink in return for his help.

Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. - Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

Because
olduğu için

O, hasta olduğu için yürüyüşe gidemedi. - He could not go on the hike because he was ill.

Yolda bir araba olduğu için garajımdan çıkamadım. - I couldn't get out of my garage because there was a car in the way.

because
çünki
because of this
bundan dolayı
because
because of dolayı
becauseof
yüzünden
by dint of
(Fiili Deyim ) 1-kuvvetiyle 2- vasıtasıyla 3- sayesinde
by dint of
kuvvetiyle

O çaba kuvvetiyle başardı. - He succeeded by dint of effort.

by dint of
-in sayesinde
by dint of
vasıtasıyla
for
{e} uygun

Bu gemi okyanus yolculuğu için uygun değil. - This ship is not fit for an ocean voyage.

Onun görev için uygunluğundan hiç kimsenin kuşkusu yok. - No one doubts her fitness for the post.

for
{e} doğru

Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım. - If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence.

Güneş batarken, hepimiz eve doğru hareket ettik. - The sun having set, we all started for home.

for
{e} yönünde
for
adına

O, onun adına konuştu. - She spoke up for him.

Babasının adına toplantıya katıldı. - He attended the meeting for his father.

for
namına
for
{e} karşı

Bereket versin ki, yolda fırtınayla karşılaşmadılar. - Fortunately they had no storms on the way.

Beni istasyonda karşılamayı unutma. - Do not forget to meet me at the station.

Английский Язык - Английский Язык
On account of; by reason of; for sake of, for the purpose of; by dent of; on the force of; by way of
for

He can't see the forest for the trees. - Because of these trees, he can't see the forest.

Because my nephew was still young, he was forgiven. - My nephew was excused because of his youth.

due to, on account of, for
On account of; by reason of
by dint of
because
For the reason (that)

And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.

because
On account (of), for sake (of)

I ruined my life because of you!.

because
So that, in order that

Simon set the house on fire where he was born, because nobody should point at it.

because
As known because; as inferred because; as determined because

He's not a nice guy, because he yells at people for no reason.

because
Used to terminate inquiry concerning origin or purpose, typically initiated by why

Daddy, why is the sky blue? / Well, because the sky .... Because the light .... Because the air .... Just because!.

because of.
along of

Turning against your own poor father, to set them bloody-minded soldiers on him! And now he'll be taken and hanged, and I shall be a poor miserable widow woman all along of you! — Charlotte M. Yonge, The Carbonels, 1896.

because
{c} that

It was down to her that he lived so miserably. - It was because of her that he lived so miserably.

I'm glad to be rid of that trouble. - I feel happy because I am quit of that trouble.

because
{c} for this reason, on the account
because
for

Some learned writers have compared a Scorpion to an Epigram, because as the sting of the Scorpion lyeth in the tayl, so the force and virtue of an epigram is in the conclusion. - Some learned writers have compared a Scorpion to an Epigram, because as the sting of the Scorpion lies in the tail, so the force and virtue of an epigram is in the conclusion.

She doesn't dare leave the room for fear she should catch cold. - She won't leave the room, because she doesn't want to catch another cold.

because
coz
because
due to the fact that
because
prep for the reason that ("He left because he was sick ")
because
cuz
because
ergo
because
since

Since the computer here can't change the system, I can't do anything. - Because the personal computer here cannot change the system, nothing can be done.

because
conjunction cos 1
because
On account (of)
because
conj karena
because
You use just because when you want to say that a particular situation should not necessarily make you come to a particular conclusion. Just because something has always been done a certain way does not make it right
because
dlatego ze [DLAH-teh-go ZHEH] The word dlatego is a conjunction that can also mean "therefore," "for that reason," and "that is why" The dla part means "for" and tego means "that"--"for that " Date of entry: 30 April 2000
because
In order that; that
because
By or for the cause that; on this account that; for the reason that
because
You use because when stating the explanation for a statement you have just made. Maybe they just didn't want to ask too many questions, because they rented us a room without even asking to see our papers The President has played a shrewd diplomatic game because from the outset he called for direct talks with the United States
because
conj. due to the fact that -; since
because
You use because when stating the reason for something. He is called Mitch, because his name is Mitchell Because it is an area of outstanding natural beauty, you can't build on it `Why didn't you tell me, Archie?' --- `Because you might have casually mentioned it to somebody else.'
because
be careful to specify exactly what causes what The error occurs in essays about literature when writers are drawing conclusions from evidence
because
Mom's reason for having kids do things which can't be explained logically
because
Pro

They did not oppose the project just because they feared public opinion. - They didn't oppose the project just because they feared public opinion.

They didn't oppose the project just because they feared public opinion. - They did not oppose the project just because they feared public opinion.

because
If an event or situation occurs because of something, that thing is the reason or cause. Many families break up because of a lack of money Because of the law in Ireland, we had to work out a way of getting her over to Britain
because of this
due to this
because of

  Расстановка переносов

  be·cause of

  Турецкое произношение

  bîkôz ıv

  Произношение

  /bəˈkôz əv/ /bɪˈkɔːz əv/

  Этимология

  [ bi-'koz, -'k&z also ] (conjunction.) 14th century. Middle English because that, because, from by cause that.

  Общие Словосочетания

  because of this, because of that, because of you, because of course

  Видео

  ... And because of Fibonacci, ...
  ... because of how brave that -- all my fans have made me. ...

  Слово дня

  sansculotte
Избранное