bakımsız

listen to the pronunciation of bakımsız
Турецкий язык - Английский Язык
{s} neglected

The place was shamefully neglected. - Yer utanç verici bir biçimde bakımsızdı.

ragged
bedraggled
neglected, unkempt, uncared-for, squalid
squalid

Tom grew up in squalid conditions. - Tom bakımsız koşullarda büyüdü.

The refugees were living in a narrow, squalid backstreet. - Mülteciler dar, bakımsız arka sokakta yaşıyordu.

uncared for
neglected, unkempt, disorderly
untended
(Askeri) poor ground
unkempt

I hope nobody minds my being straggly and unkempt at five in the morning. - Sabah saatin beşinde dağınık ve bakımsız olmamı umarım kimse önemsemez.

crummy
uncared-for
dilapidated
rugged
blowzy
uncaredfor
sleazy
bakım
maintenance

Our website is offline for scheduled maintenance. We expect to be back online by 2:30 GMT. - Web sayfamız zamanlanmış bakımdan dolayı çevrimdışıdır. GMT 2.30'da yeniden çevrimiçi olmayı bekliyoruz.

Tatoeba.org is offline for maintenance. - Tatoeba.org bakımdan dolayı çevrimdışıdır.

bakım
overhaul
bakım
care

Taking care of the baby is my job. - Bebeğin bakımı benim görevim.

The hospital restricts the number of visitors who can enter the intensive care unit. - Hastane yoğun bakım ünitesine girebilen ziyaretçi sayısını kısıtlıyor.

bakımsız bırakmak
dilapidate
bakımsız bahçe
wilderness
bakımsız bir durumda
in state of neglect
bakım
aspect
bakım
{i} custody
bakım
respect

I'm no different than you are in that respect. - O bakımdan senden farklı değilim.

I think country life is superior to city life in some respects. - Sanırım kırsal yaşam bazı bakımlardan şehir yaşamından daha üstündür.

bakım
regard
bakım
{i} nurture
bakım
treatment
bakım
cure
bakım
sicily
bakım
support
bakım
oversight
bakım
viewpoint
bakım
point of view
bakım
trust
bakım
greenkeeping
bakım
attention

Tom needs to get medical attention. - Tom'un tıbbi bakım alması gerekiyor.

Tom needs proper medical attention. - Tom'un uygun tıbbi bakıma ihtiyacı var.

bakım
servicing
bakım
charge
bakım
{i} way

Your opinions are right in a way. - Sizin fikirleriniz bir bakıma doğru.

In a way, Susie seems like my mother. - Bir bakıma, Susie anneme benziyor.

bakım
{i} keep

TV is harmful in that it keeps your mind in a passive state. - TV aklınızı pasif durumda tutması bakımından zararlıdır.

bakım
{i} attendance
bakım
of care

Babies need a lot of care. - Bebeklerin bakıma çok ihtiyacı vardır.

bakım
nurse

The blind nurse devoted herself to caring for the elderly. - Kör hemşire kendini yaşlıların bakımı için adadı.

bakım
{i} keeping
bakım
nursing

Tom was put in a nursing home. - Tom bir bakımevine kondu.

bakım
glance, look
bakım
handling
bakım
of nursing
bakım
viewpoint, point of view
bakım
service

I took my car to have it serviced today. - Bugün arabamı bakım yaptırmaya götürdüm.

The car needs a service. - Arabanın bakıma ihtiyacı var.

bakım
care, attention, upkeep
bakım
{i} upkeep
bakım
{i} nursling
bakım
standpoint

He is inclined to look at everything from the standpoint of its practicality and is neither stingy nor extravagant. - O her şeye pratikliği bakımından bakma eğilimindedir ve ne pinti ne de savurgandır.

bakım
nurseling
bakım
attention; maintenance
bakım
aftercare
bakım
point of view; care
bakım
(Hukuk) maintanence
bakım
maintenance; care, attention; viewpoint, point of view, respect, way
Турецкий язык - Турецкий язык
Özen gösterilmemiş, bakılmamış: "Kasaba eski zamanlarda kaldırımsız, bakımsızdı."- S. F. Abasıyanık
Özen gösterilmemiş, bakılmamış
bakım
Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek veya emek verme biçimi
bakımsız
Избранное