bütünüyle

listen to the pronunciation of bütünüyle
Турецкий язык - Английский Язык
totally

A totally ordered set is often called a chain. - Bütünüyle sipariş edilmiş bir takıma çoğunlukla bir zincir denilir.

I'm totally not exaggerating. - Bütünüyle abartmıyorum.

quite

What Tom says is quite true. - Tom'un söylediği bütünüyle doğru.

It's not quite right. - Bu bütünüyle doğru değil.

entirely

Sami is still not entirely satisfied. - Sami hâlâ bütünüyle tatmin olmuş değil.

You're not entirely wrong. - Sen bütünüyle hatalı değilsin.

flat
up to the hilt
all, entirely, completely, fully, clean, clear
completely

This isn't completely wrong. - O bütünüyle yanlış değil.

This is completely my fault. - Bu bütünüyle benim hatam.

all

How could you leave a four-year-old child all alone? - Sen bir dört yaşında çocuğu bütünüyle yalnız nasıl bırakabildin?

This is all a terrible mistake. - Bu bütünüyle korkunç bir hata.

bang
fully
hollow
clear
en bloc
at full length
at large
in large
wholly
utterly
in its totality
(Ticaret) in toto
sheer
(Konuşma Dili) from head to toe
(Konuşma Dili) from head to foot
purely
bodily
in depth
altogether
out

You totally freaked him out. - Sen bütünüyle onu dehşete düşürdün.

You totally freaked her out. - Sen bütünüyle onu dehşete düşürdün.

outright
clean
gross
intoto
bütün
entire

Working together, they cleaned the entire house in no time. - Birlikte çalışarak, bütün evi çabucak temizlediler.

Examine the question in its entirety. - Soruyu bütünü ile inceleyin.

bütün
all

Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. - Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar.

All the flowers in the garden are yellow. - Bahçedeki bütün çiçekler sarı.

bütün
whole

I spent the whole afternoon chatting with friends. - Bütün öğleden sonrayı arkadaşlarla sohbet ederek geçirdim.

Tom spent the whole day reading in bed. - Tom bütün gününü yatakta okuyarak geçirdi.

bütün
{s} complete

Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it. - Asal sayılar hayata benzerler, onlar tamamıyla mantıklıdır ama bütün zamanınızı bu konuyu düşünerek harcasanız dahi belirli bir kural bulmak imkansızdır.

Having worked on the farm all day long, he was completely tired out. - Bütün gün boyunca çiftlikte çalıştığı için, o tamamen yorgundu.

bütün
utter
bütün
{i} gross

You saved all your baby teeth in this matchbox? That's gross! - Bütün bebek dişlerini bu kibrit kutusunda biriktirdin mi? Bu iğrenç!

You saved all your baby teeth in this matchbox? That's gross! - Bütün çocukluk dişlerini bu kibrit kutusunda mı biriktirdin? Bu iğrenç!

bütün
the total
bütün
pan

The whole city is in panic. - Bütün şehir panik içinde.

bütün
intact
bütün
every

Every Saturday we clean the whole house. - Her cumartesi bütün evi temizleriz.

Everyone in the class is here today. - Bugün bütün sınıf burada.

bütün
integrate
bütün
monolith
bütün
continuum
bütün
grand

My grandmother told me about her whole life. - Büyükannem kendisinin bütün hayatını bana anlattı.

Tom has been staying with his grandmother all summer. - Tom bütün yaz büyükannesi ile birlikte kalıyor.

bütün
out-and-out
bütün
all-out
bütün
integral
bütün
overall
bütün
sum total
bütün
thorough
bütün
entirely

You're not entirely wrong. - Sen bütünüyle hatalı değilsin.

Sami is still not entirely satisfied. - Sami hâlâ bütünüyle tatmin olmuş değil.

bütün
full

He addressed my full attention to the landscape outside. - Bütün dikkatimi dışarıdaki manzaraya yöneltti.

All the hotels in town are full. - Şehirdeki bütün oteller dolu.

bütün
total

Have you been totally honest with me? - Bana karşı bütünüyle dürüst müydün?

I'm totally not exaggerating. - Bütünüyle abartmıyorum.

bütün
omni-
bütün
all the
bütün
holo-
bütün
entirety

Examine the question in its entirety. - Soruyu bütünü ile inceleyin.

We need to view this in its entirety. - Bütünüyle bunu incelememiz gerekiyor.

bütün
aggregate
bu tüzük Üye Devletlerde bütünüyle bağlayıcıdır ve doğrudan uygulanır
(Hukuk) this Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member States
bütün
all over the

There was peace all over the world. - Bütün dünyada barış vardı.

Our trading companies do business all over the world. - Ticari şirketlerimiz bütün dünyada işlerini yaparlar.

bütün
(before plural form) all
bütün
all out
bütün
large (bill, money)
bütün
{s} round

It is warm there all the year round. - Orada hava bütün yıl boyu sıcak.

It is very cold here all the year round. - Bütün yıl boyunca burada hava çok soğuk.

bütün
holo
bütün
whole, entire, total, complete
bütün
one and only
bütün
omni
bütün
undivided
bütün
solid
bütün
unbroken
bütün
clear
bütün
whole, entire, total; all
bütün
total, sum
bütün
(a) whole, (a) totality
bütün
totality
bütün
out and out
bütün
complement
bütün
{i} ensemble
bütün
allout
bütün
the whole

Tom spent the whole day reading in bed. - Tom bütün gününü yatakta okuyarak geçirdi.

I spent the whole afternoon chatting with friends. - Bütün öğleden sonrayı arkadaşlarla sohbet ederek geçirdim.

bütün
{s} sheer
bütün
outright
bütün
teetotal
bütün
unbroken, undivided
bütün
monolithic
bütün
aipha
bütün
integer
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) bitamâmihâ
Bütün
pan
bütün
Eksiksiz, tam; parçalanmamış
bütün
Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi, bütünü
bütün
Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık
bütün
Birlik, tamlık
bütün
Parçalanmamış
bütün
Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı. Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu
bütün
Ufaklık, bozukluk olmayan (para)
bütünüyle
Избранное