asır

listen to the pronunciation of asır
Турецкий язык - Английский Язык
{i} century

Looking back on our college days, it seems as if they were a century ago. - Üniversite günlerine dönüp baktığımda,sanki bir asır önceymiş gibi görünüyorlar.

Islam emerged in the Arabian Peninsula in the seventh century. - İslam yedinci asırda Arap Yarımadasında doğdu.

era
period of one hundred years; period
age
century " yüzyıl; age, period, time" çağ
age, time, period, era. Asrı Saadet the era of the Prophet
centenary
siecle
asırlar
{i} ages
asırlar
era
asırlar
age
asırlar
long or extended period of time
asırlar
period
asırlar
(e.g.: "She left the house ages ago") (Informal)
Турецкий язык - Турецкий язык
Çağ
Yüzyıl
ASIR
(Osmanlı Dönemi) Bak: Asr
asırlar
(Osmanlı Dönemi) a'sar
asırlar
(Osmanlı Dönemi) asar
asır
Избранное