arkadaşı

listen to the pronunciation of arkadaşı
Турецкий язык - Английский Язык
friend
his friend
arkadaş
{i} friend

My friend studies Korean. - Arkadaşım Korece çalışıyor.

I have a friend who loves me. - Beni seven bir arkadaşım var.

arkadaşı olmak
be friends with
arkadaş
buddy

I feel your pain, buddy. - Acını hissediyorum, arkadaş.

If you buddy up to everybody and anybody, pretty soon people will think you're just a people-pleaser. - Eğer herkesle ve herhangi biriyle arkadaş olursan, çok geçmeden insanlar senin insanları memnun eden biri olduğunu düşünecekler.

arkadaş
mate

Tom and I are soul mates. - Tom ve ben ruh arkadaşlarıyız.

Tom met his life mate, Mary, at the age of twenty six. - Tom yirmi altı yaşındayken hayat arkadaşı Mary'yle tanıştı.

arkadaş
bud

Tom drinks beer with his buddies at the local bar every weekend. - Her hafta sonu Tom arkadaşlarıyla bir yerel barda bira içer.

Tom and I are fishing buddies. - Tom ve ben balıkçılık arkadaşlarıyız.

arkadaş
pal

Tom has a pen pal in Australia. - Tom'un Avustralya'da bir kalem arkadaşı var.

Jiro communicates with his pen pal in Australia. - Jiro Avustralya'daki mektup arkadaşı ile haberleşiyor.

arkadaş
companion

He wanted female companionship. - O kadın arkadaşlık istedi.

My companions were watching me in silence and, unlike other times when my wonder had made them laugh, they remained serious. - Arkadaşlarım beni sessizce izliyorlardı ve, benim şaşkınlığımın onları güldürdüğü diğer zamanların aksine , onlar ciddi kaldılar.

arkadaş
chap
arkadaş
comrade

He was angered by the murder of their comrades. - O, arkadaşlarının cinayetiyle kızdırıldı.

The young man bade farewell to his comrades and relatives. - Genç adam arkadaşlarını ve akrabalarını uğurladı.

arkadaş
fellow

The wood was kindled, the flames arose, and a mouldering heap of ashes was soon all that remained of Mrs Askew and her fellow martyrs. - Koru yakıldı, alevler yükseldi, ve kısa sürede bayan Askew ve arkadaş şehitleriyle ilgili geriye kalan bütün şey dökülen bir küller yığınıydı.

He was a good fellow at heart. - Kallben iyi bir arkadaştır.

arkadaş
associate

I don't associate with people like Tom. - Tom gibi insanlarla arkadaşlık etmem.

arkadaş
bedfellow
sınıf arkadaşı
classmate

Did you recognize your old classmate? - Eski sınıf arkadaşını tanıdın mı?

Tom and Mary were classmates. - Tom ve Mary sınıf arkadaşıydı.

arkadaş
chum
arkadaş
brother

We had a great evening yesterday with my brothers and my friends, and the barbecue was very good, too. - Dün kardeşlerim ve arkadaşlarım beraber süper bir akşam geçirdik ve mangal da çok iyidi.

He's a friend of my brother's. - O, erkek kardeşimin bir arkadaşıdır.

arkadaş
{i} familiar

My parents are familiar with her friend. - Ebeveynlerim onun arkadaşını tanıyorlar.

arkadaş
intimate

We're intimate friends. - Biz samimi arkadaşlarız.

arkadaş
(Argo) homeboy
arkadaş
cohort
arkadaş
(Argo) bloke
arkadaş
fella
arkadaş
(Argo) mellow
arkadaş
spouse
arkadaş
connection
askerlik arkadaşı
army friend
hayat arkadaşı
fere
hayat arkadaşı
husband
hayat arkadaşı
wife
mektup arkadaşı
correspondent
mektup arkadaşı
pen-friend
okul arkadaşı
schoolfriend
okul arkadaşı
classmate
sınıf arkadaşı
schoolfellow
sınıf arkadaşı
schoolmate
arkadaş
partner

I'd like you to be my partner. - Benim arkadaşım olmanı istiyorum.

Tom doesn't have a partner. - Tom'un bir hayat arkadaşı yok.

arkadaş
ally
arkadaş
date

I have a date tonight with an old girlfriend. - Bu gece eski bir kız arkadaşımla bir buluşmam var.

Tom discovered that Mary had dated his best friend. - Tom Mary'nin onun en iyi arkadaşıyla flört ettiğini keşfetti.

arkadaş
company

I advise you not to keep company with Tom. - Tom'la arkadaşlık etmemeni tavsiye ederim.

A man is known by the company he keeps. - Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.

arkadaş
sidekick
arkadaş
helpmeet
arkadaş
pard

I pardoned my friend for his poor manners. - Kötü davranışları için arkadaşımı affettim.

arkadaş
comate
arkadaş
colleague

Her novel ideas are time and again getting her into trouble with her more conservative colleagues. - Onun yeni fikirleri daha tutucu iş arkadaşlarıyla sık sık başını derde sokuyor.

His novel ideas are time and again getting him into trouble with his more conservative colleagues. - Onun özgün fikirleri daha tutucu arkadaşlarıyla başını defalarca belaya soktu.

Arkadaş
matey
can yoldaşı, hayat arkadaşı
dear companion, life partner
iş arkadaşı
Colleague

Both are my colleagues. - İkisi benim iş arkadaşımdır.

His colleagues gave him a present when he retired. - O ,emekli olduğu zaman iş arkadaşı ona bir hediye aldı.

iş arkadaşı
Co-worker, colleague, workfellow, yokefellow, yokemate
mektup arkadaşı
Pen pal
oda arkadaşı
chum
oda arkadaşı olmak
chum
çalışma arkadaşı
colleague
arkadaş
feller

You're a mighty good feller. - Sen güçlü iyi bir arkadaşsın.

He's a smart little feller. - O zeki küçük bir arkadaştır.

arkadaş
{i} helpmate
arkadaş
compeer
arkadaş
consociate
arkadaş
friend, fellow, mate, crony, pal, chap; companion
arkadaş
confrere
arkadaş
luv
arkadaş
sidekick; helpmate
arkadaş
socius
arkadaş
kamerad
arkadaş
amigo
arkadaş
pardner
arkadaş
cobber
arkadaş
mac

Macedonia and Bulgaria are not friends. - Macedonya ve Bulgaristan arkadaş değildir.

Mac is my friend. He likes dogs very much. - Mac, benim arkadaşım. O, köpekleri çok sever.

askerlik arkadaşı
companion-in-arms
can arkadaşı
close companion, intimate friend
ekip arkadaşı
team-mate
en iyi çalışma arkadaşı
(Konuşma Dili) someone's right hand
ev arkadaşı
housemate

I'm excited for my housemate's birthday party tomorrow. - Ev arkadaşımın doğum günü partisi yarın olduğu için heyecanlıyım.

eğlence arkadaşı
boon companion
gangsterin kız arkadaşı
gun moll
hayat arkadaşı
better half

Where's your better half? - Senin hayat arkadaşın nerede?

hayat arkadaşı
goodwife
hayat arkadaşı
yokemate
hayat arkadaşı
yokefellow
hayat arkadaşı
partner

Mary's life partner is a man of few words. - Mary'nin hayat arkadaşı az konuşan bir adamdır.

Tom doesn't have a partner. - Tom'un bir hayat arkadaşı yok.

hayat arkadaşı
spouse
hayat arkadaşı
spouse, wife, husband
internet arkadaşı
e-friend
internet arkadaşı
(Bilgisayar) keypal
iş arkadaşı
co worker
iş arkadaşı
cooperator
iş arkadaşı
workfellow
iş arkadaşı
yokemate
iş arkadaşı
collaborator

They are collaborators. - Onlar iş arkadaşıdırlar.

iş arkadaşı
yokefellow
kalem arkadaşı
penpal
mektup arkadaşı
pen-friend, pen pal
mesai arkadaşı
(Askeri) work comrade
mesai arkadaşı
fellow worker
mesai arkadaşı
(Askeri) work friend
oda arkadaşı
roommate

My roommate's having a party. - Oda arkadaşım bir parti veriyor.

My roommate is too talkative. - Oda arkadaşım çok gevezedir.

oda arkadaşı olmak
room together
okul arkadaşı
fellow student
okul arkadaşı
schoolfellow
okul arkadaşı
schoolfellow, schoolmate
okul arkadaşı
schoolmate
okul arkadaşı
brother student
oyun arkadaşı
playfellow
oyun arkadaşı
playmate

The boy doesn't have very many playmates. - Çocuğun çok oyun arkadaşı yok.

oyun arkadaşı
playfellow, playmate
silâh arkadaşı
brother in arms
silâh arkadaşı
comrade in arms
sofra arkadaşı
messmate
sohbet arkadaşı
chatmate
takım arkadaşı
teammate

Tom is a great teammate. - Tom harika bir takım arkadaşı.

This is my teammate, Donnavan. - Bu benim takım arkadaşım, Donnavan.

yatak arkadaşı
screw
yatak arkadaşı
bedfellow
yol arkadaşı
bear leader
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение arkadaşı в Турецкий язык Турецкий язык словарь

arkadaş
Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik: "Nedret'in arkadaşları bizi nezaketen davet ettiler."- M. Yesarî
arkadaş
bektâş
Arkadaş
(Osmanlı Dönemi) ADİD
Arkadaş
enise
Arkadaş
refik
Arkadaş
yaren
Arkadaş
semir
Arkadaş
arkadaş
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
arkadaş
Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri
can arkadaşı
Can dostu
hayat arkadaşı
Eş, karı kocadan her biri
kadeh arkadaşı
Birlikte içki içilen kimse
mahalle arkadaşı
Aynı mahallede oturan komşu veya dost
arkadaşı
Избранное