anketçi

listen to the pronunciation of anketçi
Турецкий язык - Английский Язык
one who conducts surveys
pollster; inquirer
one who conducts a poll
pollster
questioner; pollster
head-counter
{i} surveyor
headcounter
anket
questionnaire

Please fill out this questionnaire and send it to us. - Lütfen bu anketi doldurun ve bize gönderin.

I don't feel like filling out this questionnaire. There are too many items. - Canım bu anketi doldurmak istemiyor. Çok öge var.

anket
survey

I don't trust these surveys. - Bu anketlere güvenmiyorum.

According to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs. - Bir ankete göre, insanların beşte üçü uluslararası konulara ilgisiz.

anket
{i} inquiry
anket
Gallup poll
anket
list
anket
statistical study
anket
(Pisikoloji, Ruhbilim) interview
anket
public survey, inquiry, questionnaire
anket
{i} questionary
Турецкий язык - Турецкий язык
Soruşturmacı
anket
Herhangi bir konuyla ilgili durum ve tutumu belirlemek için düzenlenmiş ayrıntılı ve kapsamlı soru dizisi, sormaca, soruşturma
Anket
soruşturma
Anket
sormaca
anket
Herhangi bir konuda ilgili kişilerce soru yönelterek bilgi toplama işi
anketçi
Избранное