an infection of the skin resulting in a rash or blemishing

listen to the pronunciation of an infection of the skin resulting in a rash or blemishing
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an infection of the skin resulting in a rash or blemishing в Английский Язык Турецкий язык словарь

eruption
(Jeoloji) volkanik püskürme
eruption
{i} fışkırma
eruption
{i} püskürme

Son püskürmede 50'den fazla kişi öldü. Volkanik kayalar bazı kurbanların başına çarptı. - More than 50 people died from the recent eruption. Volcanic rocks struck some victims in the head.

Püskürme sonucu en az 31 kişi öldü. - At least 31 people have been killed by the eruption.

eruption
{i} patlama

Yanardağ patlamasını kıtlık izledi. - Famine followed upon the eruption of the volcano.

Volkanik patlama köyü tehdit etti. - The volcanic eruption threatened the village.

eruption
feveran
eruption
(Tıp) erüpsiyon
eruption
döküntü
eruption
isilik
eruption
sivilce/püskürme
eruption
(Diş Hekimliği) 1. Patlama, püskürme, fırlama, indifa. 2. Diş sürmesi
eruption
{i} kabarma
eruption
{i} (yanardağ) püskürme
eruption
{i} diş çıkması
eruption
püskürme (volkanik)
eruption
(Tıp) Tezahür, kızartı, kabarık, erüpsiyon
eruption
{i} patlak verme
eruption
indifa diş çıkması
eruption
(Biyoloji) erupsiyon
Английский Язык - Английский Язык
eruption
an infection of the skin resulting in a rash or blemishing

    Расстановка переносов

    an in·fec·tion of the skin resulting in a rash or blemishing

    Произношение

    Слово дня

    amative
Избранное