an infection of the skin resulting in a rash or blemishing

listen to the pronunciation of an infection of the skin resulting in a rash or blemishing
İngilizce - Türkçe

an infection of the skin resulting in a rash or blemishing teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

eruption
(Jeoloji) volkanik püskürme
eruption
{i} fışkırma
eruption
{i} püskürme

Püskürme azalıyor gibi görünüyor. - The eruption seems to be waning.

Püskürme sonucu en az 31 kişi öldü. - At least 31 people have been killed by the eruption.

eruption
{i} patlama

Aman tanrım, volkan patlaması devasaydı. - OMG, the volcanic eruption was HUGE!

İnsanlar patlamalarda ağır kayıplara maruz kaldılar. - People suffered heavy losses in the eruptions.

eruption
feveran
eruption
(Tıp) erüpsiyon
eruption
döküntü
eruption
isilik
eruption
sivilce/püskürme
eruption
(Diş Hekimliği) 1. Patlama, püskürme, fırlama, indifa. 2. Diş sürmesi
eruption
{i} kabarma
eruption
{i} (yanardağ) püskürme
eruption
{i} diş çıkması
eruption
püskürme (volkanik)
eruption
(Tıp) Tezahür, kızartı, kabarık, erüpsiyon
eruption
{i} patlak verme
eruption
indifa diş çıkması
eruption
(Biyoloji) erupsiyon
İngilizce - İngilizce
eruption
an infection of the skin resulting in a rash or blemishing