able to qualify to receive special education services

listen to the pronunciation of able to qualify to receive special education services
Английский Язык - Турецкий язык

Определение able to qualify to receive special education services в Английский Язык Турецкий язык словарь

eligible
(Mukavele) seçilebilir nitelikte, uygun, yeterli nitelikli, şartlara uygun
eligible
{s} (for) -e uygun
eligible
uygun şartlara sahip
eligible
intihap edilebilir
eligible
muvafık
eligible
seçilir
eligible
(evlilik için) uygun
eligible
seçilebilir
eligible
haklı
eligible
hak sahibi
eligible
seçkin
eligible
nitelikli şey
eligible
{s} uygun

Başkanlık için uygundur. - He's eligible for the presidency.

Uygun başvuru sahipleri bilgilendiriliyor. - Eligible applicants are being notified.

eligible
{s} nitelikli
eligible
(Askeri) ELVERİŞLİ, MÜSAİT
eligible
uygun kimse
Английский Язык - Английский Язык
eligible
able to qualify
eligible
able to qualify to receive special education services

  Расстановка переносов

  a·ble to qua·li·fy to re·ceive spe·cial Educa·tion ser·vic·es

  Турецкое произношение

  eybıl tı kwälıfay tı risiv speşıl ecyukeyşın sırvısız

  Произношение

  /ˈābəl tə ˈkwäləˌfī tə rēˈsēv ˈspesʜəl ˌeʤyo͞oˈkāsʜən ˈsərvəsəz/ /ˈeɪbəl tə ˈkwɑːləˌfaɪ tə riːˈsiːv ˈspɛʃəl ˌɛʤjuːˈkeɪʃən ˈsɜrvəsəz/

  Слово дня

  saturnine
Избранное