a psychologically based dislike or fear of a particular thing

listen to the pronunciation of a psychologically based dislike or fear of a particular thing
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a psychologically based dislike or fear of a particular thing в Английский Язык Турецкий язык словарь

complex
saplantı
complex
mürekkep
complex
(Politika, Siyaset) muğlak
complex
çapraşık
complex
kompleks

Spor onun aşağılık kompleksini tedavi etti. - Sports cured him of his inferiority complex.

Onun bir aşağılık kompleksi var. - He has an inferiority complex.

complex
karmaşık

Onların iletişimi düşündüğümüzden çok daha karmaşık olabilir. - Their communication may be much more complex than we thought.

Vahşi hayat çok basit ve toplumlarımız çok karmaşık makine! - The savage life is so simple, and our societies are such complex machinery!

complex
{i} karmaşa

Dünya görünüşte sonsuz karmaşanın olduğu bir yer. - The world is a place of seemingly infinite complexity.

complex
{s} mat. kompleks, karmaşık
complex
{i} bileşik şey
complex
çok parçalı
complex
(Tıp) Basit olmayan karışık, muğlak
complex
{i} ruhb. kompleks, karmaşa
complex
(sıfat) kompleks, bileşik, karmaşık, karışık, komplike
complex
(Tıp) Çeşitli unsurların birleşmesinden oluşan madde ,bileşik
complex
{i} blok
complex
{i} ekon. kompleks
complex
komplek

Tom bir aşağılık kompleksine sahip. - Tom has an inferiority complex.

Kompleks karbonhidratlar hakkında bir şey biliyor musun? - Do you know anything about complex carbohydrates?

complex
birçok parçadan oluşmuş
complex
bileşik veya karışık herhangi bir şey
Английский Язык - Английский Язык
complex

Jim has a real complex about working for a woman boss.

a psychologically based dislike or fear of a particular thing

  Расстановка переносов

  a psy·cho·lo·gi·cal·ly based dis·like or fear of a par·ti·cu·lar thing

  Турецкое произношение

  ı saykıläcîkli beyst dîslayk ır fîr ıv ı pırtîkyılır thîng

  Произношение

  /ə ˌsīkəˈläʤəklē ˈbāst dəsˈlīk ər ˈfər əv ə pərˈtəkyələr ˈᴛʜəɴɢ/ /ə ˌsaɪkəˈlɑːʤɪkliː ˈbeɪst dɪsˈlaɪk ɜr ˈfɪr əv ə pɜrˈtɪkjəlɜr ˈθɪŋ/

  Слово дня

  catechumen
Избранное