a carriage having two double seats facing each other, and a box for the driver

listen to the pronunciation of a carriage having two double seats facing each other, and a box for the driver
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a carriage having two double seats facing each other, and a box for the driver в Английский Язык Турецкий язык словарь

sociable
{s} sosyal

Tom çok sosyal değildir. - Tom isn't very sociable.

Sadece sosyal olmak için içerim. - I only drink to be sociable.

sociable
{s} girişken

Tom oldukça girişken, değil mi? - Tom is quite sociable, isn't he?

Yeterince girişken değilim. - I'm not sociable enough.

sociable
sokulgan
sociable
sociablycandan
sociable
toplum hayatından hoşlanma
sociable
tatlı dilli
sociable
sosyal faaliyet
sociable
hoş sohbet
sociable
sociablenesshoş sohbetlik
sociable
hoşsohbet

Tom oldukça hoşsohbet, değil mi? - Tom is quite sociable, isn't he?

sociable
{s} çevresi geniş
sociable
{s} eğlenceli
sociable
{s} girgin, sokulgan
sociable
{i} divan
sociable
{i} kilise üyelerinin resmi olmayan toplantısı
sociable
{s} arkadaş canlısı
sociable
{s} toplumcul
sociable
(isim) fayton tipi araba, iki kişilik üç tekerlekli bisiklet, divan, kilise üyelerinin resmi olmayan toplantısı
Английский Язык - Английский Язык
sociable
a carriage having two double seats facing each other, and a box for the driver

    Расстановка переносов

    a car·riage ha·ving two dou·ble seats fac·ing each other, and a box for the dri·ver

    Произношение

    Слово дня

    scacchic
Избранное