aşırı derecede

listen to the pronunciation of aşırı derecede
Турецкий язык - Английский Язык
heavily

Tom was breathing heavily. - Tom aşırı derecede nefes alıyordu.

Tom is breathing heavily. - Tom aşırı derecede nefes alıyor.

excessively
extremely

Mary is extremely attractive. - Mary aşırı derecede çekici.

Tom is extremely persuasive. - Tom aşırı derecede ikna edicidir.

in the extreme
heartily
intensely
unduly
unco
overly

That's an overly optimistic view. - Bu aşırı derecede iyimser bir bakış.

I wasn't overly tired. - Aşırı derecede yorgun değildim.

parlous
exceedingly

Marie blushed exceedingly, lowered her head, and made no reply. - Marie aşırı derecede kızardı, başını indirdi ve hiç karşılık vermedi.

Ann is exceedingly fond of chocolate. - Ann aşırı derecede çikolataya düşkün.

to death
crass
fantastically
unusually

I hear that you are having an unusually cold winter. - Aşırı derecede soğuk bir kış yaşadığınızı duydum.

The weather is unusually cold. - Hava aşırı derecede soğuk.

enormously

I enjoyed myself enormously, believe me. - Aşırı derecede eğlendim, inan bana.

to a fault
{s} plethoric
{s} riotous
terrible
aşırı derece
extremity
aşırı derece
extreme

Mary is extremely attractive. - Mary aşırı derecede çekici.

Tom is extremely persuasive. - Tom aşırı derecede ikna edicidir.

Турецкий язык - Турецкий язык
gayetle
Aşırı derece
zül
Aşırı derece
dereke
aşırı derecede
Избранное