açık fikirli

listen to the pronunciation of açık fikirli
Турецкий язык - Английский Язык
Catholic
broad -minded, enlightened, liberal-minded
broadminded
hospitable
broadminded, open-minded, enlightened, liberal-minded
enlightened
openminded
open-minded

As for me, instead of trying to be a cool, international man, I would like to be an open-minded earth person. - Bana gelince, uluslar arası klas bir insan olmaya çabalamak yerine, açık fikirli bir dünya insanı olmak istiyorum.

I think Tom is open-minded. - Tom'un açık fikirli olduğunu düşünüyorum.

liberal
open to new thoughts and ideas
açık fikir
open mind

You have to have a very open mind. - Sen çok açık fikirli olmak zorundasın.

Tom always tries to keep an open mind. - Tom, her zaman açık fikirli olmaya çalışıyor.

önyargısız, açık fikirli
unbiased, open-minded
Турецкий язык - Турецкий язык
Olayları ve özellikle yenilikleri iyi anlayıp gereği gibi karşılayabilen, düşündüğünü olduğu gibi söyleyebilen (kimse)
açık fikirli
Избранное