1) a lucky shot; 2) a stopper after a number of consecutive strikes

listen to the pronunciation of 1) a lucky shot; 2) a stopper after a number of consecutive strikes
Английский Язык - Турецкий язык

Определение 1) a lucky shot; 2) a stopper after a number of consecutive strikes в Английский Язык Турецкий язык словарь

break
kırmak

Kilidi kırmakta zorlanmadım. - I had no difficulty breaking the lock.

Tom Mary'nin kalbini kırmak istemiyordu. - Tom didn't want to break Mary's heart.

break
mola

Onlar şu anda bir mola veriyorlar. - They're having a break at the moment.

Çalışmalarımda bir mola sırasında televizyon izledim. - I watched television during a break in my studies.

break
dağıtmak
break
ortalık ağarmak
break
şafak atmak
break
(Bilgisayar) çık

Ben dün kahvaltı etmeden evden çıktım. - I left home without having breakfast yesterday.

O, kahvaltıdan önce bir yürüyüşe çıktı. - He took a walk before breakfast.

break
açmak
break
bitmek
break
dizginlemek
break
değişiklik
break
yıkmak

Bizim sosyal engelleri yıkmak için çok çalışmamız gerekmektedir. - We must work hard to break down social barriers.

break
kırma

O, oğlunun sigara içme alışkanlığı kırmaya çalıştı. - He tried to break his son's habit of smoking.

Peter vazoyu kırmak niyetinde değildi. - Peter didn't intend to break the vase.

break
çatlatmak
break
çözmek
break
kırılma

Plastik kolayca kırılmaz. - Plastic does not break easily.

Herkesin bir kırılma noktası var. - Everyone has a breaking point.

break
sona erdirmek
break
kes,v.kır: n.aralık
break
parçalamak

Bir kazma sert zemin yüzeyleri parçalamak için kullanılan uzun saplı bir araçtır. - A pick is a long handled tool used for breaking up hard ground surfaces.

break
kesme bitir/kes
break
{f} batmak
Английский Язык - Английский Язык
break
1) a lucky shot; 2) a stopper after a number of consecutive strikes

    Расстановка переносов

    1) a Lu·cky shot; 2) a stop·per af·ter a num·ber of con·se·cu·tive strikes

    Произношение

    Слово дня

    ides
Избранное