1) a lucky shot; 2) a stopper after a number of consecutive strikes

listen to the pronunciation of 1) a lucky shot; 2) a stopper after a number of consecutive strikes
İngilizce - Türkçe

1) a lucky shot; 2) a stopper after a number of consecutive strikes teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

break
kırmak

Peter vazoyu kırmak niyetinde değildi. - Peter didn't intend to break the vase.

Kilidi kırmakta zorlanmadım. - I had no difficulty breaking the lock.

break
mola

Çalışmalarımda bir mola sırasında televizyon izledim. - I watched television during a break in my studies.

Onlar şu anda bir mola veriyorlar. - They're having a break at the moment.

break
dağıtmak
break
ortalık ağarmak
break
şafak atmak
break
(Bilgisayar) çık

Kahvaltıdan sonra yürüyüşe çıktım. - I went for a walk after breakfast.

O, kahvaltıdan önce bir yürüyüşe çıktı. - He took a walk before breakfast.

break
açmak
break
bitmek
break
dizginlemek
break
değişiklik
break
yıkmak

Bizim sosyal engelleri yıkmak için çok çalışmamız gerekmektedir. - We must work hard to break down social barriers.

break
kırma

Peter vazoyu kırmak niyetinde değildi. - Peter didn't intend to break the vase.

Lütfen bu vazoyu kırmamak için dikkatli ol. - Please be careful not to break this vase.

break
çatlatmak
break
çözmek
break
kırılma

Bambu eğildi ama kırılmadı. - The bamboo gave but did not break.

Herkesin bir kırılma noktası var. - Everyone has a breaking point.

break
sona erdirmek
break
kes,v.kır: n.aralık
break
parçalamak

Bir kazma sert zemin yüzeyleri parçalamak için kullanılan uzun saplı bir araçtır. - A pick is a long handled tool used for breaking up hard ground surfaces.

break
kesme bitir/kes
break
{f} batmak
İngilizce - İngilizce
break
1) a lucky shot; 2) a stopper after a number of consecutive strikes